Al eens gekeken op online platform MetSittardGeleen?

Foto: Michel van Dijke

Het online platform MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen om bewoners en belanghebbenden op een interactieve manier te kunnen betrekken bij projecten.

Zo krijgen inwoners meer invloed en zeggenschap op wat er in hun eigen buurt gebeurt. Per project of onderwerp gaan de gemeente op verschillende manieren de dialoog met zijn inwoners aan. Dat kan met dit platform allemaal vanuit uw eigen huis, op een voor u geschikt moment.

Wat wordt er gedaan met de resultaten van het participatieplatform?

De resultaten worden gebruikt om plannen/projecten te verbeteren maar ook een beeld te krijgen van hoe inwoners denken over een bepaald onderwerp of thema. Deelnemers van het inwonersplatform ontvangen na afloop van een onderzoek altijd een nieuwsbrief met de belangrijkste onderzoeksresultaten. Daarin wordt zoveel mogelijk aangegeven welke aandachtspunten uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en wat de gemeente daarmee gaat doen.

Daarnaast is het mogelijk dat andere organisaties een onderzoek willen doen over een bepaald onderwerp/thema. Dit wordt dan nadrukkelijk vermeld zodat deelnemers dit ook weten. Het is vanzelfsprekend dat deelnemers ook hier na afloop van het onderzoek geïnformeerd worden over de resultaten.

Wie kunnen deelnemen aan het participatieplatform?

Iedereen die in de gemeente Sittard-Geleen woont en 16 jaar of ouder is kan zich aanmelden voor het inwonersplatform. De enige voorwaarde is dat je beschikt over een e-mailadres en toegang tot internet hebt. Vraag dus gerust aan je huisgenoten of familieleden die 16 jaar of ouder zijn of zij ook lid willen worden van het inwonerplatform!

Wat is het doel van het participatieplatform Met Sittard-Geleen?

Het doel van het platform is interactie (Denk mee) en verbinden (Doe mee). Inwoners krijgen met het platform de mogelijkheid om hun reactie te geven over een bepaald onderwerp, thema, plan of project. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om initiatieven te plaatsen op het platform.

Reacties