Natuur- en landschapsvisie zwem- en sportlocatie na zomervakantie gereed

Foto: SGN

Om een nieuwe invulling te geven aan de zwem- en sportlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard onderzoekt de gemeente samen met omwonenden, partners en belangstellenden de mogelijkheden van deze locatie.

Gekeken wordt naar een duurzame invulling, die de bestaande natuurrijke omgeving, maar ook de levendigheid en bedrijvigheid van het centrum van Sittard een impuls kan geven. Bijvoorbeeld door behoud van een zwemvoorziening.

Omwonenden, ondernemers en belangstellenden hebben tijdens diverse bijeenkomsten, gesprekken en via een online vragenlijst hun wensen en ideeën voor de toekomstige invulling van het gebied kunnen delen. Deze input wordt door Bureau Verbeek verwerkt in een natuur- en landschapsvisie, die moet aantonen welke ontwikkelingen in het gebied passen en welke niet.

De conceptvisie wordt ná de zomervakantie opgeleverd, omdat nog niet alle gesprekken hebben plaatsgevonden. Ook over deze concept-visie kunnen belangstellenden straks meepraten, persoonlijk en online.

Reacties