Besluitenlijst Week 25 2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 25 van 2022 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 25 – 2022

Schetsplan vervangende nieuwbouw woonzorgcomplex De Baenje
Het college van B&W heeft ingestemd met het schetsplan vervangende nieuwbouw voor woonzorgcomplex De Baenje in Sittard. Het college heeft besloten eerst de belanghebbende omwonenden tijdens een informatieavond te informeren en daarna pas de initiatiefnemers ZOwonen en Zuyderland per brief akkoord te geven op het schetsplan.
Informatie: Leonne Delahaije
Telefoon: 046-4777747
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief bewoners Parklaan Zuid Sittard
De bewoners van de Parklaan hebben vragen gesteld over herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard en een routeplan voorgesteld met processtappen om te komen tot een gedragen ontwerp.De vragen zijn door het college van B&W beantwoord en het routeplan is aangescherpt. De antwoordbrief wordt aan de bewoners verzonden.
Informatie: Kevin Hendrix
Telefoon: 06-24090186
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

City Deal Slim Maatwerk
Het college van B&W heeft besloten deel te nemen aan de City Deal “Slim Maatwerk”. Deze City Deal wil bijdragen aan het langer leven en wonen in de eigen omgeving. Dit draagt bij aan sociale veerkracht. Daarmee is ook de relatie gelegd met de Toekomstvisie 2030 en het bereiken van de doelen die daaruit voortkomen. Sittard-Geleen werkt in City Deal “Slim Maatwerk” samen met verschillende overheden, instellingen en bedrijven uit Nederland.
Informatie: Maurice Maessen
Telefoon: 06-43491517
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO fractie CDA inzake wateroverlast in huizen en woonwijk Lindenheuvel-Geleen
De fractie CDA heeft vragen gesteld over wateroverlast in huizen en woonwijk Lindenheuvel-Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Marc Strookman
Telefoon: 06-28492687
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard
De fractie D66 heeft vragen gesteld over herinrichting Geleenbeek Parklaan Sittard. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Kevin Hendrix
Telefoon: 06-24090186
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Smart City
De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over Smart City. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Maurice Maessen
Telefoon: 06-43491517
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake wateroverlast en grondwaterpeil
De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over wateroverlast en grondwaterpeil. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Marc Strookman
Telefoon: 06-28492687
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO over ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties tijdens de coronacrisis
De fractie van CDA heeft op 23 mei 2022 vragen gesteld over ondersteuning van gemeenschapsaccommodaties tijdens de coronacrisis.Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Frank Arets
Telefoon: 06-28870365
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het plaatsen van hondenpoep-afvalbakken bij natuurgebied de Kollenberg rondom de Rosakapel
De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over het plaatsen van hondenpoep-afvalbakken bij natuurgebied de Kollenberg rondom de Rosakapel. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Informatie: Jeu Lochs
Telefoon: 06-21206427
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake afdoening motie Sociale Coöperatie
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de afdoening van motie 33 inzake de Sociale Coöperatie.
Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046-4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

 

Reacties

Cookieinstellingen