Besluitenlijst Week 34 2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 34 van 2022 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 34 – 2022

Invulling algemeen bestuur GR Vidar Wsw
Het college van B&W en de gemeenteraad moeten de leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Vidar Wsw aanwijzen. Daarom doet het college het voorstel aan de raad om de portefeuillehouders Participatie (mevr. Bühler) en Economie (mevr. Salvino-Meijer) aan te wijzen als leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw en als plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur de portefeuillehouders dhr. Houtakkers en dhr. Tillie aan te wijzen.
Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 06-27870157
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Reacties

Cookieinstellingen