Raadsvergadering Sittard-Geleen op 9 en 10 november 2022

Foto: SGN

Op woensdag 9 en donderdag 10 november vergadert de gemeenteraad om 18:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Geleen.

U kunt de vergadering live volgen in audio en video. Het is ook mogelijk de vergadering op een later moment terug te kijken.

Agendapunten woensdag 9 november 2022; 18:30 – 23:00 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen van de notulen
 4. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
 5. Benoeming 1e en 2e plv. griffier (werkgeverscommissie)
 6. Verordening Nadeelcompensatie (L. Geilen)
 7. Aanvraag Retailplan 30-03-22 tot herziening bestemmingsplan “Krawinkel” (Y. Salvino – Meijer)
 8. Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek) (I. Tillie)
 9. Mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen (L. Geilen)
 10. Begroting 2023, 1ste begrotingswijziging en 3e rapportage 2022 (J. Buhler)
 11. Motie vreemd aan de orde van de dag Stadspartij inzake bouwplanoplossing vervanging de Baenje
 12. Schorsing tot 10 november 18:30 uur

Agendapunten donderdag 10 november 2022; 18:30 – 23:00 uur

 1. Hervatting van de vergadering
 2. Begroting 2023, 1ste begrotingswijziging en 3e rapportage 2022 (J. Buhler)
 3. Motie vreemd aan de orde van de dag Stadspartij inzake bouwplanoplossing vervanging de Baenje
 4. Sluiting

De bij de agendapunten behorende stukken kunt u lezen in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering is in beeld en geluid op beide dagen vanaf 18:30 uur live te volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl.

Reacties

Cookieinstellingen