Besluitenlijst Week 3 2023

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 3 van 2023 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 3 – 2023

Brief aan de gemeenteraad inzake uitspraak rechtbank Limburg gebruikersheffing OZB niet-woningen bioscoop
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank Limburg over de gebruikersheffing niet-woningen bij de Pathé bioscoop in Maastricht.
Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Ontwikkelingen Het Groene Net Zuid/Warmtenet Zuid Limburg
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de ontwikkeling van het warmtenet. Er wordt een regionaal bestuurlijk overleg warmtenetten ingesteld voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Sittard-Geleen gaat een actieve rol vervullen in het ambtelijk en bestuurlijk traject voor
de realisatie van het Warmtenet Zuid Limburg.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Brief aan de gemeenteraad inzake nieuwe ontwikkelingen omtrent kernenergie
Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over nieuwe ontwikkelingen omtrent kernenergie op landelijk en provinciaal gebied.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake laadpalen in de wijk De Haese Geleen
De fractie PVV heeft vragen gesteld over laadpalen in de wijk De Haese te Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.
Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen