Trevicare failliet, cliënten naar andere aanbieder

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein hebben op maandag 13 maart de samenwerking met zorgverlener Trevicare opgezegd.

Met Trevicare was een overeenkomst Maatwerkvoorziening (begeleiding) gesloten. Na signalen van cliënten en consulenten zijn er diverse gesprekken gevoerd met de leiding van Trevicare. Uit die gesprekken bleek dat het om verschillende redenen niet meer mogelijk is een stabiele onderneming te behouden. De eigenaar heeft dat bevestigd.

Overdracht

Trevicare heeft op 27 februari aangegeven dat een faillissement niet meer te voorkomen is. Na dit bericht heeft de gemeente Sittard-Geleen advies ingewonnen bij de huisadvocaat. In overleg is besloten het contract met Trevicare direct te beëindigen. Daardoor behoud de gemeente de regie over de goede en warme overdracht van haar cliënten naar een andere zorgverlener. Het personeel van Trevicare is op donderdag 16 maart ontslagen. De gemeente heeft de cliënten van Trevicare maandag 13 maart schriftelijk geïnformeerd over de situatie. Dezelfde dag zijn al de eerste stappen gezet in de overdracht naar een andere aanbieder.

Cookieinstellingen