Vidar start met het uitbetalen van de energietoeslag 2023 van €800

Foto: CC0

Huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum hebben in 2023 weer recht op de energietoeslag.

De uitbetaling van € 800 per huishouden vindt vóór het einde van 2023 plaats. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 7 november besloten. Vidar voert deze regeling uit voor huishoudens uit de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek.

Om huishoudens in de wintermaanden al te ondersteunen, heeft het college besloten om in maart 2023 al € 500 energietoeslag uit te keren. Het uitbetalen van de resterende € 800 heeft enige tijd op zich laten wachten, doordat de landelijke wet en het lokale beleid nog moesten worden vastgesteld. De uitbetaling van de energietoeslag start nu.

Bij Vidar bekende huishoudens ontvangen energietoeslag automatisch Huishoudens in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek die een uitkering ontvangen vanuit Vidar, ontvangen uiterlijk 22 november 2023 de energietoeslag 2023. Ook overige huishoudens die in 2022 energietoeslag ontvingen van Vidar en daar nog steeds recht op hebben, krijgen de energietoeslag automatisch uitbetaald vóór het einde van 2023.

“De energieprijzen waren hoog en blijven onzeker naar de komende winter toe. Gelukkig kunnen we huishoudens tot 120% van het sociaal minimum weer een steuntje in de rug bieden” vertelt wethouder Bühler (bestaanszekerheid). “Door de energietoeslag zoveel mogelijk vanuit vertrouwen automatisch over te maken kunnen we een deel van de onzekerheid en het aanvragen bij onze inwoners weghalen. Had u er eerder geen recht op maar nu misschien wel? Kijk op de website van Vidar. Aanvragen kan tot 1 juni 2024!”

Aanvragen energietoeslag kan vanaf 1 januari 2024

Huishoudens met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm die eerder geen energietoeslag ontvingen, kunnen de energietoeslag vanaf 1 januari 2024 tot 1 juni 2024 aanvragen. Dit kan via de www.vidar.nl/energietoeslag.

Huishoudens die geen recht hebben op de energietoeslag, maar wel graag hulp willen bij hoge energiekosten, kunnen terecht op de pagina www.vidar.nl/hulp-bij-hoge energiekosten. Daar vinden zij informatie over financiële regelingen, tips over energie besparen en wat de gemeente voor hen kan betekenen.

Cookieinstellingen