Parkmanagement Bedrijventerreinen Sittard-Geleen

Foto: beeldcitaat google

Stichting Compound Group (voorheen Stichting Parkmanagement Westelijke Mijnstreek) is verantwoordelijk voor de uitvoering van parkmanagement voor de gemeente Sittard-Geleen.

In overleg met de gemeente gaat Compound Group voor de uitvoering van de activiteiten samenwerken met een nieuwe uitvoeringsorganisatie: Parkmanagement BV (onderdeel van Limburgse Werkgevers Vereniging). Parkmanagement BV levert de parkmanagers en andere ondersteunende diensten en gaat in overleg met het bestuur van Compound Group het parkmanagement verder ontwikkelen en uitvoeren. Parkmanagement BV heeft veel ervaring met uitvoering van parkmanagement en het versterken van het vestigings- en ondernemersklimaat op bedrijventerreinen in Limburg.

Uitvoerende activiteiten

Compound Group heeft voor 2024 een additionele subsidie gekregen om het parkmanagement te intensiveren, te professionaliseren en de organisatiegraad op bedrijventerreinen te vergroten. Voor de doorontwikkeling en uitvoering van parkmanagement is een Uitvoeringsplan Parkmanagement Sittard-Geleen opgesteld. Vanaf januari 2024 is gestart met uitvoerende activiteiten. Er worden onder andere extra parkmanagers ingezet om intensief contact met ondernemers op te bouwen en te onderhouden. Zo wordt de samenwerking en betrokkenheid op de terreinen vergroot en projecten op bedrijventerreinen opgezet. Daarnaast zal hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) worden georganiseerd, want dit is de basis voor schone, hele en veilige bedrijventerreinen. Veiligheid vormt een belangrijk speerpunt bij de aanpak van ‘de basis op orde’ op de bedrijventerreinen.

Grote opgaven

Naast de primaire functie van vestigingsplaats voor bedrijven zijn er grote opgaven op bedrijventerreinen. Denk aan de opgaven op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie, aanpak van netcongestie, duurzame en circulaire economie, digitalisering, veranderende arbeidsmarkt en aanpak van hittestress en wateroverlast (klimaatadaptatie).

Dit alles vraagt om strategie, sturing en actieve betrokkenheid van bedrijven, gemeente en stakeholders. Zonder een goede samenwerking en organiserend vermogen op de bedrijventerreinen kunnen we onvoldoende snelheid maken in de ruimtelijke en economische opgaven. Parkmanagement heeft hierin een belangrijke functie als verbinder in het brede speelveld van bedrijven, bedrijventerreinen, gemeente, ondernemersverenigingen en andere betrokken partijen.

Cookieinstellingen