Onderzoeksrapport ‘Hoe eerder, hoe beter’

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Op 1 januari 2021 zijn gemeenten en ketenpartners (verhuurders, energie- en water bedrijven, zorgverzekeraars etcetera) wettelijk belast met de vroegsignalering van inwoners met betalingsproblemen.

Doel is om deze mensen de helpende hand toe te reiken en te voorkomen dat problematische schulden ontstaan.

Sittard-Geleen betrokken bij onderzoek

De Nationale Ombudsman heeft in maart 2024 het onderzoeksrapport “Hoe eerder, hoe beter” uitgebracht om inzicht te geven in hoe gemeenten invulling geven aan vroegsignalering, en daarop gebaseerd aanbevelingen te doen ter verbetering. De gemeente Sittard-Geleen is een van de gemeenten die betrokken was bij dit onderzoek. De aanbevelingen die de Ombudsman doet in zijn rapport zijn herkenbaar. Een deel van de oplossingen zal moeten komen vanuit het Ministerie. Met betrekking tot de aanbevelingen aan gemeenten constateren het college van B&W dat de aanpak vroegsignalering van Gemeente Sittard-Geleen hier al in voorziet.

Cookieinstellingen