Verkenning opvang asielzoekers in Sittard-Geleen

Foto: © Freep!k

Er zijn in ons land te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het Rijk neemt daarom verschillende maatregelen.

Eén daarvan is de invoering van de Spreidingswet. Met de nieuwe wet hebben gemeenten een wettelijke taak in de opvang van asielzoekers. De wet is bedoeld om per 1 juli 2025 te zorgen voor voldoende structurele opvangplekken, verspreid over het hele land. Gemeenten moeten locaties beschikbaar stellen voor asielopvang.

Hoe werkt de Spreidingswet?

Het Rijk bepaalt per provincie hoeveel opvangplekken er nodig zijn. De provincie en de gemeenten beslissen samen hoe en waar zij de opvang gaan regelen. Deze verdeling moet uiterlijk 1 november van dit jaar bekend zijn. Uiterlijk 31 december neemt het Rijk hierover een besluit. Doen gemeenten niets? Dan bepaalt het Rijk waar de opvangplekken komen.

Wat betekent de Spreidingswet voor onze gemeente?

Hoeveel asielzoekers elke provincie en gemeente moet opvangen, hangt af van het aantal mensen dat er woont en de sociaaleconomische status van de gemeenten. Zuid-Limburg komt 1.310 structurele opvangplekken tekort. Voor onze gemeente komt dit indicatief neer op ongeveer 430 opvangplekken.

Het college en de gemeenteraad hebben de omvang en impact van deze opgave op 11 april tijdens een themasessie opiniërend besproken. Tijdens deze sessie zijn een aantal denkrichtingen en voorwaarden verkend.

Hoe gaat het nu verder?

In de komende periode wekt de gemeente de denkrichtingen en voorwaarden die aan de asielopvang worden gesteld verder uit. De gemeenteraad beslist eind mei of het college op basis hiervan actief op zoek kan gaan naar mogelijke locaties voor asielopvang.

Als de raad een besluit heeft genomen, informeert de gemeente u daarover. Dan wordt ook meer duidelijk over de verdere stappen.

Cookieinstellingen