Grote gemeenten Zuid-Limburg sluiten pact Studentenhuisvesting

Foto: Gemeente Sittard-Geleen

Voor de doorontwikkeling van de groeiende kennisindustrie in Zuid-Limburg is voldoende en goede studentenhuisvesting van groot belang.

De gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen zoeken hierbij de samenwerking op. Samen zijn zij beter in staat te zorgen voor een voldoende en gevarieerd aanbod aan studenteneenheden. Afgelopen week ondertekenden de wethouders Wonen van deze gemeenten wethouder Gelderblom (Heerlen), wethouder Pas (Maastricht), wethouder Geilen (Sittard-Geleen) het pact Studentenhuisvesting.

Doel van het pact is voor nu en de komende jaren te blijven zorgen voor een goed evenwicht in de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting. De komende maanden werken de gemeenten gezamenlijk aan een uitvoeringsagenda. Voor de korte termijn ligt de nadruk op een betere integratie van het woningaanbod van Heerlen en Sittard-Geleen in Maastrichtse studenten woonportalen zodat het woningaanbod breder bekend wordt. Voor de langere termijn zijn onder meer van belang de afstemming van het aandeel studentenhuisvesting in de bestaande woningbouwprogrammeringen van de steden en de coördinatie van de communicatie over het belang van studentenhuisvestingsplannen richting de markt.

De basis voor de programmering van studentenhuisvesting wordt gevonden in de door het Maastrichtse college en raad vastgestelde programmering studentenhuisvesting tot en met het jaar 2030. Hierin wordt uitgegaan van een gemiddelde groei van de behoefte aan studentenhuisvesting met 3% per jaar. Uit historische gegevens blijkt dat circa 20% van deze groei niet in Maastricht, maar in de omliggende regio landt. Deze verdeling over de regio wordt ook bij dit pact aangehouden. Het gaat dan om 3.500 eenheden in totaal voor de jaren 2024 tot en met 2030, waarvan 700 buiten Maastricht.

Het pact markeert een startpunt voor de samenwerking tussen Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen, waar ook andere Zuid-Limburgse gemeenten zich desgewenst bij aan kunnen sluiten.

Wethouder Leon Geilen (Wonen) zette namens Sittard-Geleen zijn handtekening onder het pact: “In de dagelijkse beleving van veel mensen bestaan gemeentegrenzen helemaal niet, dan ligt het ook voor de hand om als bestuur over die grenzen heen te kijken en gezamenlijk naar oplossingen toe te werken. In universiteitsstad Maastricht studeren veel mensen die niet uit de buurt komen en dus een woonplek nodig hebben. Mede dankzij de goede OV-verbindingen is Sittard-Geleen dan een prima plek. Met PITground hebben we daar al hele goede ervaringen mee. Die lijn willen we graag doortrekken.”

Cookieinstellingen