Gemeente gaat deel kunstcollectie van de hand doen

Foto: © Freep!k

De gemeente Sittard-Geleen gaat de bezem halen door de gemeentelijke kunstcollectie en een aantal kunstwerken van de hand doen.

In 2022 heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren door en advies gevraagd aan de Universiteit Maastricht betreffende de kunstwerken die aan de Geleenbeeklaan waren opgeslagen. Door dit onderzoek heeft de gemeente beter inzicht verkregen in de aard en omvang van dit deel van de collectie, de beschikbare documentatie en de verdeling van kunstwerken uit de Beeldende Kunst Regeling (BKR) en andere kunstwerken.

Hierbij is tevens aandacht besteed aan overwegingen betreffende beheer, ontsluiting en ontzameling van deze deelcollectie. Het onderzoek heeft aangetoond dat de opgeslagen werken weinig tot geen cultuurhistorische waarde hebben. De match met de museale collectie is zeer beperkt tot afwezig. Financieel hebben de werken ook weinig waarde. In de woorden van de taxateur gaat het om tientjeswerk en kent de collectie tevens ingelijste posters die slechts een paar euro waard zijn.

Met het ontzamelen wordt afstand gedaan van om en nabij 1.300 werken, die geen kunsthistorische en een geringe economische waarde hebben. De kunstwerken die van waarde zijn blijven in eigendom van de gemeente en worden als onderdeel van de museale collectie beheerd door Het Nieuwe Domein, museum voor hedendaagse kunst en erfgoed.

Voor het ontzamelen van deze restcollectie worden de daarvoor geldende protocollen van de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en VNG in acht genomen. Alvorens tot ontzameling over te gaan heeft tot twee keer toe een check plaatsgevonden door museum Het Nieuwe Domein. Voor de werken die niet worden geselecteerd door museum en gemeentearchief en niet worden gehouden door de gemeente, geldt een specifiek voornemen met betrekking tot de werken die in het kader van de BKR zijn verworven. Deze worden conform de geldende richtlijnen aangeboden aan de makers van de betreffende werken, of hun erven. Zij kunnen de werken om niet overnemen. Hiertoe zullen oproepen worden geplaatst en daarnaast zal een redelijke inspanning worden verricht om de makers en/of hun erven waar mogelijk te benaderen.

Na het definitieve besluit tot vervreemding van een deel van de gemeentelijke kunstcollectie worden bovenstaande stappen met betrekking tot de BKR-kunstwerken gezet. Daarna worden de overgebleven werken (resterende BKR-werken en overige werken) aangeboden aan een landelijke non-profit organisatie met culturele ANBI-status die gespecialiseerd is in het geven van een tweede bestemming aan de werken.

Cookieinstellingen