Didampublicatie verkoop ontwikkellocatie ‘V&D-locatie’

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Op 8 mei is de Didampublicatie voor de verkoop van het pand aan Berden gepubliceerd via het gemeenteblad, nr. 233260.

Op 27 mei 2024 is de vervaltermijn verlengd naar 5 juni 2024.

Bij de gemeente hebben zich schriftelijk partijen (architecten, ondernemers Steenweg en ondernemer Voorstad) gemeld naar aanleiding van de publicatie. De partijen hebben een reactie ontvangen waarin ze met inachtneming van de juridische implicatie van het Didamarrest naar de rechter zijn verwezen. Op 6 juni 2024 is geen kort geding aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg.

Vervolg

Nu er geen kort geding aanhangig is gemaakt bij de rechter kunnen de gesprekken tussen de gemeente en Berden voortgezet worden, om vanuit de ontwikkelovereenkomst te komen tot de afrondende koopovereenkomst voor de voormalige V&D locatie.

Steenweg

Het merendeel van de ontvangen bezwaren heeft betrekking op de ontwikkeling op de Steenweg. Berden is in gesprek met ondernemers op de Steenweg. Zij willen gezamenlijk tot een ontwikkelvisie komen voor de Steenweg. Daarnaast zullen er in het kader van het omgevingsplan voor de ontwikkeling op de Berden-locatie op de Steenweg en de Markt de participatietrajecten doorlopen worden.

Subsidie Provincie

Sinds 2016 loopt de subsidie “Herijking Subsidie voor Stedelijke Ontwikkeling Centrum Sittard”. Onderdeel van deze subsidie is het (gedeeltelijk) afdekken van de onrendabele top voor de gemeente op de voormalige V&D locatie. Een voorwaarde voor het toekennen van deze subsidie is het wegbestemmen van retail meters, hetgeen is gebeurd en afgestemd met de provincie.

De provincie beschikt op korte termijn over toekenning van de subsidie. Daarna start het planologisch traject.

Cookieinstellingen