Ingezonden brief: Bezuinigingen

Foto: CC0 via Pixabay

Wanneer je 18 jaar na de fusie tussen Sittard, Geleen en Born de balans opmaakt stemt het resultaat je niet bepaald vrolijk.

Waar blijft al dat geld dat onze gemeente als ‘grote stad’ ontvangt? De derde stad van Limburg staat continue onder curatele van de provincie en de tekorten lopen alleen maar op. Daarom moet er nu drastisch bezuinigd worden. OZB omhoog, nauwelijks nog onderhoud van de openbare ruimte en de stekker uit diverse stedelijke projecten.

Waar overeenkomstige steden ambitieuze projecten ook daadwerkelijk verwezenlijken, komt in onze gemeente nauwelijks iets van de grond of wordt onderweg tot op het bot uitgekleed. Opvallend is dat met name projecten in stadsdeel Sittard een vroegtijdige dood sterven. Sportzone, reconstructie Fort Sanderbout, bestuurscentrum, evenemententerrein schootsvelden, illuminatie markante gebouwen, om er maar een paar te noemen, ze worden stelselmatig van de agenda afgevoerd.

Blijkbaar is er niemand die de lastige vraag durft te stellen wie verantwoordelijk is voor de gigantische tekorten. In mijn simpele redenatie zou dit de – sinds jaar en dag – wethouder van financiën kunnen zijn. De Geleens-Bornse coalitie zal zich echter hoeden om kritische vragen te stellen en de oppositie kan blijkbaar geen enkele vuist maken. Zolang er niemand opstaat om hier verandering in aan te brengen, blijft Pieter koning in het dorp der blinden.

Guus Daniels
Pastoor Mulderstraat 7
6137 TD Sittard
06-28897231

Cookieinstellingen