Journalist start petitie tegen graaien

Journalist Sjors van Beek is het graaien beu: enkelingen verrijken zich over andermans rug. Verdienen miljoenen euro’s per jaar. Strijken schaamteloos bonussen op na geslaagde reorganisaties waarbij honderden mensen hun baan en daardoor vaak nog veel meer dan ‘alleen’ hun werk verliezen. 

Zowel in de publieke als in de private sector gaat het schaamteloos graaien ondanks alle ethische bezwaren vrolijk door, zo stelt hij vast.
Begin deze maand stond een artikel over de frustratie van Van Beek hierover en zijn voornemen daar iets me te doen in Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad. Inmiddels is hij met een petitie gestart waar iedereen, die zich net als Van Beek mateloos ergert aan de mateloosheid van enkelen als het om de eigen beloning gaat, zich achter kan scharen.
Bij 40.000 ondertekenaars wil Van Beek een Burgerinitiatief starten om zijn voorstel, dat een maximum stelt aan de beloning van topfunctionarissen, in de Tweede Kamer behandeld te krijgen.
Cookieinstellingen