Plannen spoorlijn stuiten op verzet

Stichting De Groene Sporenwolf is verbijsterd over de plannen van de Gemeente Sittard-Geleen voor een nieuwe goederenspoorlijn. Reeds jaren zijn er plannen om de bestaande spoorlijn Sittard-Born te vervangen door een nieuwe spoorlijn die industrieterrein Holtum-Noord en VDL-NedCar moet verbinden met de bestaande spoorlijn Sittard-Roermond.

Stichting De Groene Sporenwolf is mordicus tegen deze nieuwe aanval op de leefbaarheid van de kernen Nieuwstadt en Susteren en kondigt aan zich met hand en tand hiertegen te zullen verzetten.
De Stichting wijst er tevens op dat de gemeente Echt-Susteren reeds op 23 december 2011 een brief naar de gemeente Sittard-Geleen heeft gestuurd, na een unaniem aangenomen motie door de gemeenteraad van Echt-Susteren, waarin de gemeente Echt-Susteren onomwonden stelt “op geen enkele wijze medewerking zullen verlenen aan een mogelijke railverbinding via het grondgebied van de gemeente Echt-Susteren”.
Het aantakken van een nieuw goederenspoor op de bestaande lijn Sittard-Roermond is een aanslag op de leefbaarheid van de woonkernen Nieuwstadt en Susteren. Voor beide kernen betekent een en ander het doorkruisen van de ecologische hoofdstructuur, horizonvervuiling, het inperken van recreatiemogelijkheden in de ‘groene taille’, aantasting van de luchtkwaliteit en geluid- en lichtoverlast.
Nederland is op zijn smalst in de ‘groene taille’ en laat dat nou net ter hoogte van Nieuwstadt en Susteren zijn. Stichting De Groene Sporenwolf vindt het onbegrijpelijk dat er overwogen wordt op dat smalle strookje Nederland nog nieuwe infrastructurele voorzieningen aan te leggen.
De Stichting spreekt de hoop uit dat het onderzoeksbureau Buck Consultants opdracht krijgt bij haar onderzoek ook in gesprek te gaan met belangengroeperingen als Stichting De Groene Sporenwolf om zo ook de belangen van omwonenden van het voorgenomen tracé te belichten.
Aldus het bestuur van de Stichting de Groene Sporenwolf
Evert Masthoff, voorzitter
Henk Bril, secretaris
Inmiddels heeft de fractie Meeuws-Masthoff schriftelijke vragen hierover gesteld aan B & W van de Gemeente Echt-Susteren
Cookieinstellingen