Provinciale erepenning voor Joost Govaarts

Foto:

Gouverneur, drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft vanmiddag de Provinciale Erepenning uitgereikt aan de heer J.L.G.M. Govaarts RA. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten deze erepenning aan Joost Govaarts toe te kennen uit waardering voor zijn zeer belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling en verankering van de automobielindustrie in Limburg en het hieraan verbonden behoud van de werkgelegenheid.

Joost Govaarts trad in 1984 als teamleider en assistent manager in dienst bij de Interne Accountantsdienst van het toenmalige bedrijf Volvo Car. Hij doorliep meerdere functies binnen deze onderneming en werd in 2005 benoemd tot algemeen directeur van Nedcar.
In de afgelopen jaren heeft de heer Govaarts een centrale en cruciale rol vervuld om een nieuwe strategie te ontwikkelen en Nedcar te transformeren tot een onafhankelijke autofabrikant. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het interesseren van VDL als nieuwe aandeelhouder, met BMW als eerste nieuwe klant.
Van meet af aan voelt de heer Govaarts zich sterk betrokken bij het bedrijf en zijn medewerkers. Een rasechte Nedcar man, die het wel en wee al die jaren van dichtbij meemaakte en zich met hart en ziel inzette voor het behoud van werkgelegenheid en van de auto-industrie in Limburg. Ook in moeilijke en gespannen situaties blijft Joost Govaarts op een open en transparante manier communiceren met werknemers, ondernemingsraad en vakbonden. Steeds de dialoog open houden met alle betrokkenen met een rotsvast vertrouwen in zijn medewerkers.
Op dit moment vindt de bouw en inrichting plaats van de nieuwe productielijnen. Begin 2014 wordt gestart met de productie van de Mini en op 2 juli 2014 zal de eerste Mini bij VDL Nedcar van de band rollen.
Persbericht Provincie Limburg