Zondag Klaproosdag in Sittard

Foto:

De Stichting Oorlogsgraven Comité Sittard, in de volksmond beter bekend als het Klaprooscomité, is een burgerinitiatief dat sedert 1946 jaarlijks een herdenkingsplechtigheid organiseert ter ere van de in de periode november 1944 tot maart 1945 in de omgeving van Sittard gesneuvelde en aldaar begraven Britse militairen. 

Dit jaar vindt deze herdenking plaats op zondag 10 november. 
Na een tweetalige oecumenische dienst in de St. Petruskerk te Sittard (aanvang 10.00 uur) vindt er aansluitend (11.30 uur) op het War Cemetery in Ophoven een ceremoniële legging van kransen plaats. Een en ander maakt nog elk jaar grote indruk op de vele bezoekers.
De herdenkingsdienst zal worden voorgegaan o.a. door Deken mgr. W. van Rens en de Anglicaanse dominee mevrouw J. Pridmore.
De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door:
  • de Philharmonie Sittard o.l.v. Ingeborg Stijnen;
  • het Sittardse Petruskoor o.l.v. de heer Arno Kerkhof;
  • de Coriovallum Pipers; en 
  • soliste mevrouw Karin Colaris.
De gehele herdenking zal worden bijgewoond door o.a.:
  • de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen, dhr. Cox;
  • de gouverneur van de Provincie Limburg, dhr. T. Bovens;
  • luitenant-generaal Tieskens van Nato JFC Brunssum.
De stichting maakt het telkens mogelijk voor familieleden van één van de gesneuvelde soldaten om deze dag bij te wonen en het graf van hun familielid te bezoeken.
Dit jaar valt de eer te beurt aan familie van sergeant Alfred Graham, die op 18 januari 1945 op 29-jarige leeftijd sneuvelde nabij Schalbruch, en werd begraven in graf J13 op gemelde begraafplaats. Zijn schoondochter en kleinzoon uit Newcastle on Tyne zijn dit jaar de speciale gasten.
Andere activiteiten
Naast deze gebruikelijke zaken zijn er in 2013 ook nieuwe ontwikkelingen. Als eerste: de stichting heeft sedert dit jaar een eigen website: www.stichting-ocs.nl
Verder wordt er met ondersteuning van de gemeente onder begeleiding van Ecsplore uit Geleen vanaf dit jaar samengewerkt met middelbare scholen om in het onderwijs aandacht te besteden aan oorlog, herdenking, en alle daarmee samenhangende maatschappelijke waarden zoals vrede, veiligheid, vrijheid. Wellicht dat ook een groep middelbare scholieren de dienst en de kranslegging zal bijwonen.
De stichting heeft in 2013 een boek met uniek archiefmateriaal uitgegeven in beperkte oplage.
Meer informatie gewenst?
Stichting Oorlogsgraven Comité Sittard
Voorzitter: mevr. G.L. Versteegh-Weijers
Secretaris: dhr. A.G.M. Moonen  (tel. 06-52645596)
Penningmeester: mevr. K.H.P.M. van Heeswijk-Buijsen
Lid: mevr. A.M.G. Linssen-Deutschman
Cookieinstellingen