De Roetsj opende Eline’s Home

Het eerste wapenfeit van de Eline Foundation is een feit: zaterdagmiddag werd de schuilplaats bij Speeltuin De Roetsj officieel geopend. Het onderkomen werd – ter nagedachtenis aan Eline Geurten – Eline’s Home gedoopt.

Liny Coenen – “vandaag ben ik echt trots en dolgelukkig!” – bedankte, als drijvende kracht achter onder andere Speeltuin De Roetsj, allen die aan de totstandkoming van de schuilruimte vaak deels of geheel belangeloos hun medewerking hadden verleend: de bouwer, de architect, de leverancier van de staalconstructie, de schilder en de gemeente Sittard-Geleen.
Een bijzonder woord van dank ging naar de Eline Foundation, die een groot deel van de voor het project benodigde middelen bijeen heeft gebracht. Deze stichting stelt zich ten doel het leven te verbeteren van chronisch zieke kinderen, kinderen met een handicap, kinderen met kanker en kinderen met brandwonden. Dit in de vorm van financiële ondersteuning bij het voorzien in, daar waar mogelijk, duurzame oplossingen om te kunnen beleven, bewegen en sporten.
elines-home-de-roetsj-3
Het interieur van Eline’s Home
De Eline Foundation is genoemd naar Eline Geurten. Het was haar ambitie om actief gelden te genereren voor de doelgroep, en een intensieve samenwerking met Stichting Kleine Beer aan te gaan. In de realisatie van haar streven werd zij echter ingehaald door een slopende ziekte. Na haar overlijden richtte Marco Geurten de Eline Foundation op, die nu wordt gerund door een aantal vriendinnen van Eline en die haar streven samen willen volbrengen. De Eline Foundation is voor een periode van drie jaar als goede doelenorganisatie geadopteerd door Kiwanis Sittard.
Het eerste project van de Eline Foundation werd – mede op basis van een tip van toenmalig wethouder Berry van Rijswijk – speeltuin De Roetsj. Deze speeltuin in het Limbrichterveld in Sittard opende in 2012 haar poorten en is ook geschikt voor kinderen die aan een rolstoel zijn gebonden. Deze kinderen worden met busjes gebracht en ook weer opgehaald en zijn daardoor kwetsbaar bij snelle weersveranderingen. Door de beschikbaarheid van een schuilruimte wordt voor deze doelgroep een belangrijke beperking weggenomen in het gebruik van de speeltuin.