Er groeit iets moois op Watersley

Het klooster van Watersley is bij de meeste inwoners van Sittard-Geleen wel bekend. Wat velen echter niet weten is dat op de heuvel achter het monumentale kloostergebouw een groot aantal wooneenheden staan die plaats kunnen bieden aan zo’n 300 personen.

Het gebied en de daarop aanwezige gebouwen zijn tientallen jaren gebruikt ten behoeve van het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege het beleid van de rijksoverheid gericht op verbetering van de leefkwaliteit van de zorgbehoevende mensen werden deze mensen decentraal in wijken en kernen gehuisvest.

Voor de opknapbeurt
Vóór de opknapbeurt

Als gevolg daarvan is de locatie Watersley in 2012 leeg komen te staan. De gronden en de gebouwen zijn grotendeels eigendom van de Stichting Pergamijn. Daarnaast is er een schoolgebouw aanwezig en een manege, die langjarig in erfpacht is uitgegeven aan de Ruitersportvereniging voor gehandicapten Zuid-Limburg. Verder staan op het terrein een gymzaal met daarnaast een zwembad en de Tent, een gebouw waar bijeenkomsten kunnen worden gehouden.

Het gebied heeft het nodige te bieden, zo zagen ook een viertal initiatiefnemers, die zich samen zijn gaan inzetten voor een zinvolle herontwikkeling van het terrein. Roy Broekmans, Joop Petit, Gé Hügel en Paul Bloemen gingen in gesprek met de stichting Pergamijn en met de gemeente Sittard-Geleen en maakten afspraken om een begin te maken met de uitvoering van een aantal ideeën onder de noemer van Watersley Sports & Talent Park.

Men realiseerde zich dat er in Sportzone Limburg enorm veel faciliteiten voor sporters en aankomend topsporttalent worden geboden, maar dat er op het gebied van huisvesting voor die talenten weinig tot geen betaalbare en tevens geschikte locaties voorhanden waren. De in de mooie, parkachtige en rustige omgeving van Watersley gelegen woongebouwen zouden na enige renovatiewerkzaamheden perfect die betaalbare en geschikte huisvesting – met rust en ruimte – kunnen bieden.

Na de opknapbeurt
Na de opknapbeurt

Inmiddels zijn er in een aantal woongebouwen al diverse ploegen met jonge wielertalenten gehuisvest. De Nederlandse Mountainbiketalenten wonen er bijvoorbeeld, net als hun bondscoach Tim Heemskerk. Ook wielerploegen als Team Giant Alpecin en USA Cycling hebben er hun intrek genomen met jonge wielertalenten. “We krijgen momenteel aanvragen voor informatie uit de voormalige Oostbloklanden. Ook van de kant van Australië en Canada bestaat er interesse om hier sportploegen te huisvesten”, zegt Gé Hügel tegen wethouder Bert Kamphuis tijdens een rondleiding over het terrein. Bondscoach Heemskerk is laaiend enthousiast over de opzet van Watersley Sports & Talent Park en de soepele medewerking die hij op alle terreinen ervaart.

Er werd ‘low-profile’ begonnen met het opknappen van een aantal wooneenheden en de omgeving. Leerlingen van het Leer-, Werk- en Trainingscentrum van de Xaveriusschool doen er in de praktijk waardevolle werkervaring op. Ze voeren onder begeleiding van Ralf Leurs en een aannemer de nodige timmer-, schilder- en reparatiewerkzaamheden uit, leggen kabels aan en onderhouden het groen rond de wooneenheden en elders op het terrein. Daarnaast worden er vanuit de gemeente via het StartBaan-project jongeren tot 27 jaar, die geen startkwalificatie hebben en zonder werk zitten, ingezet in leer-werk projecten om hun kans op betaald werk te verbeteren.

Ook studenten van het HBO en WO hebben baat bij de komst van de sporters – en andersom. Ze verrichten er bijvoorbeeld verschillende onderzoeken en kunnen er stageplekken invullen – training on the job.

Het ultieme doel
Het ultieme doel

Zo werken al deze jongeren mee aan de bouw van een internationale campus en dragen ze bij aan het scheppen van voorwaarden waarin aanstormend sporttalent zich tot de kampioenen van morgen kan ontwikkelen. Een win-win-situatie op meerdere fronten: voor de uitstraling van de stad en voor de naam van Sportzone Limburg, goed voor de sporters en goed voor de leerlingen en studenten die er op alle niveaus hun inbreng kwijt kunnen en kennis en ervaring opdoen.

Voor de nabije toekomst zijn er plannen om een restaurant met catering te gaan opzetten, met een keuken waarin rekening wordt gehouden met de diëten die de sporters moeten volgen. Watersley Sports & Talent Park ontwikkelt zich zo gaandeweg tot een internationale wooncampus voor topsport-talenten in de Sportzone van Sittard-Geleen en Beek. Ruim 300 atleten kunnen er op termijn gebruik maken van de aanwezige diensten en faciliteiten voor hun verblijf. En zich, met de nodige onderwijs en zorg, in alle rust voorbereiden op hun topprestaties. En dat tegen een betaalbare prijs: een kamer kost er momenteel gemiddeld 250 euro per maand.

Team USA Cycling
Team USA Cycling

Reacties