Nieuwe boomstructuur Sittard-Geleen krijgt vorm

Foto: Sittard-Geleen

In de gemeente Sittard-Geleen worden regelmatig kastanjebomen gerooid die zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Daartegen bestaat nog geen adequate behandeling.

De kastanjebomen verdwijnen dan ook steeds meer uit het straatbeeld. De gemeente vindt het belangrijk inwoners nadrukkelijk een stem te geven bij de keuze van nieuwe bomen. Wethouder Leon Geilen (leefomgeving): “Bewoners mogen een keuze maken uit meerdere voorgestelde soorten. Zo bepalen de inwoners welke boom zij het beste vinden passen in hun eigen straat. Uiteraard hebben nieuwe bomen tijd nodig om te groeien. Het duurt dus nog wel even voordat de straten de uitstraling krijgen die ze hadden.”

De komende jaren is twee miljoen euro beschikbaar voor het planten van nieuwe bomen. In het plan van aanpak Kastanjebloedingsziekte staat dat kwaliteit voor kwantiteit gaat voor wat betreft de herplant. Dat betekent dat op plekken waar bijvoorbeeld 10 kastanjebomen gerooid zijn niet automatisch 10 andere bomen terugkomen.

Omdat de verwachting is dat uiteindelijk alle kastanjebomen door de ziekte worden aangetast, worden in straten waar 75% van de bomen gerooid of aangetast is alle kastanjebomen gerooid. Voor het uitbreken van de ziekte waren er 2377 kastanjebomen in de gemeente. Inmiddels zijn meer dan 1200 bomen gerooid vanwege de ziekte. Nog eens 700 bomen vertonen in meer of mindere mate symptomen. 400 bomen zijn nog niet aangetast, maar naar verwachting zullen ook zij op termijn te maken krijgen met de ziekte.

Alle kastanjebomen in de gemeente Sittard-Geleen worden twee keer per jaar geïnspecteerd. Naar aanleiding van de inspectie wordt vervolgens gekeken of het noodzakelijk is om maatregelen te nemen. De kastanjebloedingsziekte kent 3 fasen, waar bij fase 3 wordt overgegaan tot het rooien van de boom. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij bomen met een algehele slechte conditie, gebeurt dat al bij fase 2.

Foto: v.l.n.r: Gerrit Haak (Bomenstichting), wethouder Leon Geilen (leefomgeving), Gerard Ulijn (IVN Sittard-Geleen) en Piet Huveners (groenspecialist gemeente) nemen in de Hoogveldlaan in Sittard een kijkje bij de herplant na de kastanjebloedingsziekte.

Cookieinstellingen