Petitie voor behoud van Glanerbrook krijgt veel steun

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Een aantal inwoners van Geleen, waaronder baancommissaris Michel van Dijke van wielerbaan Geleen, is met ONS Glanerbrook een actie gestart voor het behoud van Glanerbrook.

ONS Glanerbrook wil het complex met ijshal, 400m-ijsbaan, wielerbaan, binnen- en buitenzwembaden en een sporthal graag behouden voor stadsdeel Geleen. Daartoe wil men onder andere een petitie indienen bij het gemeentebestuur.

Volgens de gemeenteraad heeft de gemeente met Laco Glanerbrook in Geleen, Het Anker in Buchten en De Nieuwe Hateboer in Sittard teveel zwembaden. Twee van de drie zwembaden worden geëxploiteerd door private bedrijven, het zwembad is Sittard wordt gerund door de gemeentelijke Sportstichting.

Dit stukje historische sportgrond mag niet verloren gaan.

Zowel zwembad Het Anker als Laco Glanerbrook hebben een erfpachtovereenkomst met de gemeente, die met ingang van 2021 verloopt. De overeenkomst met Glanerbrook heeft een opzegtermijn van drie jaar, die van Het Anker van een jaar.

Voor Glanerbrook betekent dit dat de gemeente dit jaar zekerheid moet geven over het al dan niet verlengen van die overeenkomst. Het college van B&W laat, om een besluit over de toekomstige invulling van deze sportieve functionaliteiten binnen de gemeente te kunnen onderbouwen, door een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar de beste oplossing. In de zomer verwacht wethouder Ruud Guyt een voorstel aan de gemeenteraad te kunnen doen. Die moet de knoop nog voor het einde van dit jaar doorhakken.

Op de opmerking dat men met een petitie nogal aan de vroege kant is – er is immers nog geen enkel besluit genomen – reageert Michel van Dijke met het ophalen van zijn schouders. “De lokale politiek kan er niet vroeg genoeg van doordrongen worden hoezeer de inwoners van stadsdeel Geleen hechten aan het behoud van deze sportvoorziening in hun omgeving”, pareert hij. “De petitie is in een week tijd al 2000 keer ondertekend, waarvan 700 keer online. Ook het aantal volgers van de de door ONS Glanerbrook aangemaakte Facebookpagina groeit.”

Kaal voor het ideaal

Volgens Van Dijke steunen niet alleen de leden van de diverse verenigingen die Laco Glanerbrook als hun thuishaven hebben de actie, maar staan ook de lokale raadsfracties van GOB, DNA, OPA, Stadpartij, Groen Links en de VVD achter de actie. “Wanneer de gemeenteraad eind van dit jaar besluit om de overeenkomst met Laco Glanerbrook met minstens 30 jaar te verlengen scheer ik mijn kop kaal!”

Reacties