Kunt u me de weg naar Düsseldorf vertellen, meneer?

Op de N276 voorbij Op de Vos
Op de N276 voorbij Op de Vos
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Sinds 3 mei jongstleden is de laatste fase van de Duitse B56n geopend, die de Nederlandse A2 bij Sittard-Geleen via de N297 verbindt met de Duitse A46 naar Düsseldorf.

Dit goede nieuws ging ook in Limburg niet onopgemerkt voorbij. Vreemd genoeg is de naam Düsseldorf op een aantal bewegwijzeringsborden op de provinciale wegen N276 en N297 nog altijd afgeplakt. Dit leidt tot verwarring bij weggebruikers. Sittard-Geleen.nieuws.nl berichtte daar al over op 12 juli jongstleden.

» B56n: hij is toch écht open

D66 Limburg stelt naar aanleiding hiervan onderstaande vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

  1. Is het college met D66 van mening dat de periode van 3 mei 2017 tot 27 augustus 2017 voor het zichtbaar maken van de reeds aanwezige aanduiding ‘Düsseldorf’ op de borden langs provinciale wegen N276 en N297 wel erg lang is?
  2. Is het college met D66 van mening dat dit met spoed dient te worden rechtgezet?
  3. Vanaf welke datum kunnen weggebruikers op de provinciale wegen N276 en N297 zien dat ze de nieuwe route naar Düsseldorf kunnen gebruiken?
  4. Is er contact geweest met Rijkswaterstaat over het zichtbaar maken van de reeds aanwezige aanduiding ‘Düsseldorf’ bij uitrit 47 van de A2? Zo nee, neemt het college dan het initiatief om Rijkswaterstaat hierop te wijzen?
  5. Is er contact met de Duitse autoriteiten verantwoordelijk voor de aanduidingen aan Duitse zijde? Het zou goed zijn wanneer er lobby wordt gevoerd om ook aan Duitse zijde de aanduiding Sittard/Maastricht/Eindhoven te realiseren aan de A46; aan het begin van de B56n aan de Duitse zijde is dit inmiddels gerealiseerd. Wil het college deze lobby oppakken?

We zijn erg benieuwd naar de antwoorden.

Cookieinstellingen