25.000 bewoners verpleeg- of verzorgingshuis komen zelden of nooit buiten

Foto: CC0 Public Domain via Pixabay

Een op de vier ouderen die in een verpleeghuis wonen komt zelden of nooit buiten, zo blijkt uit een donderdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP.

In het onderzoek werden 1600 oudere bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen naar hun bevindingen gevraagd.

Bijna de helft van de bewoners zegt vaker naar buiten te willen, maar dat lukt niet altijd. Als oorzaak hiervoor noemen de ouderen gezondheidsproblemen, maar ook omdat er niemand is die hen kan brengen en halen. Mensen die weinig buiten komen, hebben vaak (zeer) ernstige fysieke beperkingen en krijgen minder bezoek, concludeert het SCP.

Er wonen op dit moment ruim 100.000 ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Meer dan de helft van hen is een vrouw van 80 jaar of ouder.

Reacties