Woningstichting Spaubeek en ZOwonen per 22 december gefuseerd

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De heer Wiel Metsers en de heer Paul Krekels, bestuur WS Spaubeek en Ton Mans, directeur-bestuurder ZOwonen tekenden vrijdag 22 december de officiële fusieovereenkomst.

Ruim een jaar na het tekenen van de intentie tot fusie is de definitieve fusie een feit. Daarmee is de continuïteit van de sociale woningbouw en van de dienstverlening in Spaubeek gewaarborgd.

Sociale woningbouw Spaubeek gewaarborgd

Aanleiding van de fusie is het feit dat Woningstichting Spaubeek heeft geconstateerd dat ze op de langere termijn moeilijk kan voldoen aan de formele eisen die voor woningcorporaties gelden of gaan gelden. De huidige en toekomstige huurders mogen daar niet de dupe van worden. Om de continuïteit in de dienstverlening aan de sociale doelgroep en het aanbod van sociale huurwoningen in Spaubeek te kunnen blijven waarborgen, is Woningstichting Spaubeek op zoek gegaan naar een partner in de regio die de belangen van haar huurders kan blijven borgen. In ZOwonen hebben ze deze partner gevonden. Woningstichting Spaubeek en ZOwonen werken reeds jaren samen op administratief en onderhoudsgebied.

ZOwonen neemt met de fusie, als regionaal betrokken en financieel gezonde volkshuisvester, de verantwoordelijkheid om goede en betaalbare woningen voor de mensen met lage inkomens en kwetsbare doelgroepen en de dienstverlening aan deze doelgroepen in haar werkgebied te garanderen.

Reacties