Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek verhuist naar nieuw pand

Foto: beeldcitaat Google

In het voorjaar verhuist het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek van de Groenseykerstraat naar het voormalige GGD-gebouw aan de Geleenbeeklaan in Geleen.

Bovendien wordt in dit pand een deel van de samenwerkingspartners uit het veiligheidsdomein (justitiële keten) en het sociale domein (zorg en welzijn) ondergebracht. Deze vorm van samenwerking sluit naadloos aan bij de ontwikkeling en uitgangspunten van het gebiedsgericht werken en moet leiden tot innovatie en een versterking van de veiligheidsketen.

Samenwerkingspartners onder één dak

“De kracht van deze nieuwe vorm van samenwerken komt voort uit een gezamenlijke grondslag, namelijk een integrale aanpak van personen en gezinnen met een meervoudige en complexe problematiek”, zegt burgemeester Cox. “Een gezamenlijke behuizing stimuleert een nauwere samenwerking en innovatie. Mede op basis van deze nieuwe ervaringen worden kennis en inzichten steeds verder ontwikkeld, uitgewerkt en verspreid. Ook wordt de algehele veiligheidsketen versterkt.”

Veiligheidshuis

Wanneer de gebruikelijke inzet van professionals in de hulpverlening niet voldoende werkt voor mensen die dat nodig hebben, kan een beroep gedaan worden op het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft de regie in zaken waarin sprake is van een complexe meervoudige problematiek, waarin hulp nodig is van meerdere ketenpartners.

Het is een samenwerkingsverband waarin zorg-, strafpartners en gemeenten werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie van mensen, het voorkomen en verminderen van herhaling, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. In het Veiligheidshuis werken samen de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek, pol itie, Openbaar Ministerie, De Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Leger des Heils, Moveoo, GGZ-instellingen (Zuyderland, Mozaïk, Mondriaan) en verschillende zorgaanbieders.

Op deze locatie aan de Geleenbeeklaan kunnen clienten het pand goed per trein en bus bereiken en het gebouw vanuit enige anonimiteit betreden.

Planning

Op korte termijn starten de aanpassingen aan het pando De verwachting is dat de betreffende samenwerkingspartners rond 1 mei hun intrek nemen. In de toekomst – denk daarbij aan een termijn van 3 tot 5 jaar – wordt er toegewerkt naar een huisvesting binnen het (nieuwe) gemeentehuis te Geleen. Daarna zal het voormalige GGD-gebouw plaatsmaken voor woningbouw.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen