Spitsroeden lopen tijdens landelijke brandweerexamens op Watersley

Afgelopen week legden in totaal 23 kandidaten voor de functie van Officier van Dienst bij de brandweer hun praktijkexamen af in Sittard.

Plaats van handeling was een leegstaand gebouw van Pergamijn op het terrein van Watersley.

De kandidaten kwamen van Veiligheidsregio’s verspreid over heel Nederland. Zij werden geconfronteerd met een casus waarin brand was uitgebroken in een verfwinkel, waarboven onder meer een medisch kinderdagverblijf is gevestigd. Daarbij kwam erg veel rook vrij. De kandidaten werden beoordeeld op de vragen die zij stelden aan de meldkamer op het moment dat die de brand meldde en vervolgens op de acties die daarop werden genomen. Werd er op het juiste moment versterking opgeroepen en werd er zo nodig tijdig opgeschaald? Hoe verliep het motorkapoverleg – het overleg dat een OvD voert met zijn collega’s van politie, geneeskundige hulpverleners op het moment dat hij op de plek van de brand arriveert? En wat doet hij wanneer hij op de plek van de brand naar zijn manschappen gaat? Elke beweging van de kandidaten werd op de voet gevolgd door twee van de vier examinatoren, die middels een radioverbinding allemaal konden horen wat door de kandidaat werd gezegd, gevraagd en besloten. En dat ging zo door tot en met het overleg in de CoPI-unit (Commando Plaats Incident), die bij grotere incidenten wordt ingericht.

De OvD’s in spé kwamen goed beslagen ten ijs, want van de 23 kandidaten slaagden er 22 voor het pittige examen, ééntje mag het later nog eens proberen.

Bij de organisatie van de examens waren in totaal een 40-tal personen betrokken: brandweerlieden van diverse brandweervoertuigen, politie, geneeskundige hulpverleners, een paar figuranten en de examinatoren. Het was de eerste keer dat dit examen in Sittard werd gehouden. Volgens de brandweer Zuid-Limburg zijn de examens goed verlopen en was de examencommissie zeer te spreken over de organisatie. Met dank aan Stichting Pergamijn en Watersley Sports en Events voor de aangeboden mogelijkheden om gebruik te maken van terrein, het flatgebouw als examenobject en de overige faciliteiten.

Ook de cameraploeg van EMP News was ter plaatse en maakte onderstaand verslag.

Reacties