OM eist 3,5 jaar cel tegen voormalig directeur SGL

rechtbank Roermond
Foto: CC0

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Roermond de strafeis bekendgemaakt tegen voormalig directeur van SGL.

Het OM heeft een gevangenisstraf van 42 maanden geëist tegen Duus de J. omdat die zich volgens het OM samen met zijn vriendin heeft verrijkt met gelden die bestemd waren voor de zorg aan gehandicapten.

Tegen zijn vriendin heeft het OM 18 maanden geëist waarvan 6 maanden voorwaardelijk: “De gelden zijn uitgegeven aankoop van dressuurpaarden, luxe verbouwingen aan hun woningen en kunstaankopen.”

De hoofdverdachte was tussen 2005 en 2010 de enige bestuurder met zeggenschap bij de stichting voor gehandicaptenzorg. De stichting ontving jaarlijks circa 30 tot 40 miljoen euro aan AWBZ-gelden om zorg te financieren ten behoeve van mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. De zorg werd onder andere verleend op een zorgboerderij. Het OM verwijt de hoofdverdachte en zijn vriendin dat zij zich een deel van de zorggelden door middel van verduistering en oplichting hebben toegeëigend. Dat zou zijn verhuld door valsheid in geschrift.

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat in de periode dat de hoofdverdachte enig bestuurder was bij de stichting, er uitgaven door hem werden gedaan die niet zorggerelateerd waren maar een privékarakter hadden. Hij zou voor de stichting paarden hebben aangekocht onder het mom van ‘zorgverlening’ voor gehandicapten, maar uit onderzoek blijkt dat circa 15 paarden alleen door hemzelf, zijn vriendin en zijn dochter werden gebruikt. Toen een paralympische sporter zich bij hem meldde, werd ondanks de aanwezigheid van 46 paarden op de manege, ergens anders een paard gekocht dat zij kon gebruiken. Op enig moment werden de paarden ook zonder tegenprestatie naar de verdachte overgeheveld. Om dat te verhullen maakte hij valse facturen op voor de paarden in de administratie van de stichting. De privé-paarden zouden ook zijn onderhouden van AWBZ gelden. Hij huurde een trainer voor zijn dochter, zijn vriendin en zichzelf. Hij kocht daarnaast via een verhullende constructie voor tienduizenden euro’s horloges, fitness, audio-apparatuur en kunst voor zichzelf en zijn vriendin. Zij lieten een villa met zwembad, een appartement en een woning verbouwen.

Strafeisen

De fraude was volgens het OM schaamteloos, geraffineerd, stelselmatig en hield jarenlang aan. De verdachten zouden voor in totaal 1.659.530 euro aan zorggelden van de stichting hebben verduisterd en bij de onderaannemer zou door middel van oplichting en verduistering voor een totaalbedrag van 306.023 euro zijn verkregen: “Zij hebben ernstig misbruik gemaakt van het systeem waarop zorg is gebaseerd: een systeem waarbij de overheid voorschotten in goed vertrouwen uitkeert en pas achteraf om verantwoording vraag. Geld waarvoor wij met zijn allen belasting betalen. Geld dat specifiek bestemd is voor mensen die zorg nodig hebben.”

De bestuurder die de stichting voor gehandicaptenzorg overnam deed aangifte van oplichting en verduistering. Verdachten hebben volgens het OM door schaamteloos een groot deel van de toegekende zorgkosten voor privé doeleinden aan te wenden, anderen benadeeld: “Het OM neemt het de verdachten ernstig kwalijk dat zij dit juist over de ruggen van kwetsbare mensen in onze samenleving hebben gedaan.” Het OM vindt voor de hoofdverdachte een gevangenisstraf van 42 maanden passend. Tegen zijn vriendin eiste het OM een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

Bron: Openbaar Ministerie

Reacties