Aezelprojek gaat Europees: Limburg Time Machine

Foto: Sittard-Geleen.nieuw.nl

In Europa groeit een digitaliseringsproject als nooit tevoren, de European Time Machine!

En het Aezelprojek is een van de eerste partners in het project en een van de vijftien time machines in Europa, naast steden als Venetië, Budapest en Amsterdam.

Aezelprojek: wat was dat ook weer?

Het Aezelprojek is een coöperatief project in de zuiverste zin van het woord. Een project waarin wordt samengewerkt door professionele en vrijwilligersorganisaties op het terrein van landschaps- en bewoningsgeschiedenis. Een project waarbij massaal kadastrale (en andere) archieven worden doorgespit en in digitale bestanden worden verwerkt.

Aezel = Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen

Het project is in 2008/2009 bedacht en gestart in Sittard-Geleen. Het is gefaciliteerd door het Euregionaal Historisch Centrum (voorganger van het nieuwe Erfgoedcentrum De Domijnen) en uitgegroeid tot een internationaal bekend project op het gebied van geografisch gebundelde informatie waarin inmiddels zo’n 160.000 uur werk is gestoken.

In Erfgoedcentrum De Domijnen werken inmiddels ruim 70 vrijwilligers mee aan de invoer van massadata op dit terrein. Naast tientallen Nederlands Limburgse en Brabantse gemeenten en organisaties, werken sinds 2016 ook Belgische gemeenten hierin mee. De historische massa-data wordt daarmee steeds interessanter. Dit wordt ook in Europa herkend en erkend.

Voor gemeenten én provincie kan het project erg interessant zijn, daar er vele lagen aan cultuurhistorische gegevens mogelijk zijn, die met elkaar gebundeld gepresenteerd kunnen worden. Hierbij is voor gemeenten geld te besparen op het terrein van o.a. archeologie, monumentenzorg en toezicht en handhaving. Een voorzichtig begin is gemaakt met een site (in opbouw!) die wordt gerealiseerd door de stichting LGGI en de universiteit Leuven en waar alle partners van het Aezelprojek gegevens voor aanleveren.

In 2017 kwam er een nieuwe ontwikkeling bij. Op zoek naar onder andere nieuwe inzichten voor steden van de toekomst, de zogenaamde ‘smart-cities’, waarin gecombineerde massadata centraal staat in betere, snellere en efficiëntere dienstverlening naar de burgers, is het Aezelprojek onder de aandacht gekomen van de European Time Machine, die bij de EU een ‘Flagship-subsidie’ in aanvraag heeft van 500 miljoen euro. De Domijnen zijn met het Aezelprojek toegetreden als associated partner, de stadsarchivaris van Sittard-Geleen heeft de aanvraag aan de EU mede voorbereid, waarin binnen de European Time Machine het Aezelprojek als Limburg Time Machine grensoverschrijdend gepresenteerd zal gaan worden.

Wordt vervolgd!

Cookieinstellingen