200.000 euro subsidie voor cyberweerbaarheid in Limburg

Foto: CC0 via Pixabay

Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg en Brightlands Smart Services Campus Heerlen hebben een subsidie ter waarde van 200.000 euro gekregen.

De subsidie wordt verleend voor het project Cyberweerbaarheid in Limburg, een publiek-private samenwerking tussen de Provincie Limburg, werkgeversverenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Het project wordt gesteund door Digital Trust Center, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De partijen krijgen de subsidie om regionale en sectorspecifieke samenwerkingsverbanden te stimuleren. PVO Limburg en Brightlands Smart Services Campus brengen hiervoor een actieve community tot stand waar ondernemers uit het midden en kleinbedrijf en andere maatschappelijke organisaties inzicht krijgen in hun individuele situatie. Dit doen zij door middel van weerbaarheidscans, zelfevaluaties en e-learning modules om zichzelf en hun medewerkers te trainen. De community wordt ondersteund door een online platform en een service desk waar ondernemers terecht kunnen voor informatie over de aanpak.

Naast het MKB richt het programma zich samen met de Provincie Limburg ook op sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in Limburg.

Paul Verhoeven, voorzitter van PVO Limburg: “Uit onderzoek van PVO is gebleken dat veel Limburgse ondernemers een cyberrisico lopen. Bijna één op de vijf wordt slachtoffer van cybercrime. Toch denkt zestig procent weinig tot geen of risico te lopen door cybercrime. Het is dus van groot belang de bewustwording bij Limburgse ondernemers te stimuleren en waakzaamheid en zelfredzaamheid binnen het MKB op te bouwen en vast te houden.”

Peter Verkoulen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus: “Cyberweerbaarheid is een van de focusgebieden van de Brightlands Smart Services Campus. Niet alleen multinationals en grote organisaties, ook MKB bedrijven, start-ups en studenten werken hier aan smart service innovaties en vraagstukken op het gebied cyberweerbaarheid. Wij kijken ernaar uit om de kennis en kunde binnen ons ecosysteem te delen met het Limburgse MKB om zo concrete, praktische stappen te zetten op het gebied van cyberveiligheid. Concrete oplossingen in de taal van de ondernemer. Vooruitgang gaat immers om meer dan technologie alleen.”

Joost van den Akker, Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg: “Cyberweerbaarheid is een van de grote vraagstukken van de komende jaren. Dat vanuit PVO Limburg en Brightlands Smart Services Campus mee wordt gezocht naar goede oplossingen is voor mij eigenlijk vanzelfsprekend. Juist vanwege de specifieke kennis die daar aanwezig is. Dat deze kennis én de kunde wordt gedeeld met ondernemers om ze weerbaar te maken tegen cyberaanvallen vind ik een heel goed plan.”

Over PVO Limburg

PVO Limburg staat voor Platform Veilig Ondernemen (voorheen Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing). Een samenwerkingsverband tussen ondernemersverenigingen, politie, openbaar ministerie, gemeenten en provincies. Doel van het platform is het terugdringen van criminaliteit tegen ondernemers. Partners van PVO Limburg zijn: de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, MKB Limburg, Politie, Openbaar Ministerie, Provincie Limburg, Veiligheidsregio’s Noord en Zuid (de gemeenten). PVO Limburg werkt nauw samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Meer informatie: veiligondernemenlimburg.nl.

Over Brightlands Smart Services Campus

De Brightlands Smart Services Campus maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit 4 campussen en waar wetenschappers, ondernemers, studenten en investeerders samenwerken aan de grand challenges op het gebied van duurzaamheid en gezondheid, gezonde voedng en digitale transformatie. De Brightlands Smart Services Campus richt zich hierbij primair op het ontwikkelen en faciliteren van een community die data kan omzetten in slimme diensten om de kwaliteit van leven te verbeteren. Founding fathers van de campus zijn APG, Maastricht University en de Provincie Limburg. Meer informatie: brightlands.com.

Cookieinstellingen