Burgers overhandigen manifest over veiligheid Chemelot aan Provincie

Aanbieden Burgermanifest veiligheid Chemelot
Aanbieden Burgermanifest veiligheid Chemelot
Foto: SGN

Een aantal inwoners van Geleen heeft in september aangekondigd met een Burgermanifest te komen rond de veiligheid van Chemelot.

Aanleiding daarvoor waren de vele incidenten die de afgelopen jaren op het industriecomplex hebben plaatsgevonden en het in juni jongstleden verschenen rapport Chemie in samenwerking, Veiligheid op het industriecomplex Chemelot van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV).

De Provincie Limburg heeft tot 21 december de tijd om te reageren op het rapport van de OVV. Voor de direct omwonenden van het industriecomplex reden om al vóór die datum met een kritisch geluid te komen in de vorm van een Burgermanifest.

Voor de totstandkoming van het manifest werden drie over de gemeente gespreide bijeenkomsten voor inwoners van de gemeente belegd. Die bijeenkomsten werden goed bezocht; het thema veiligheid rond Chemelot is voor veel inwoners van de gemeente immers een zeer belangrijk onderwerp.

Vandaag werd het Burgermanifest in het Provinciehuis door (van rechts naar links op bovenstaande foto) Nancy Kaufmann, Rosita Custers en Jack Renet aangeboden aan provinciaal gedeputeerde Joost van den Akker (links op de foto).

Dit manifest is een kritisch geluid vanuit de samenleving dat ondertekend is door meer dan 400 direct omwonenden.

“Doel van het burgermanifest is om de politiek en Chemelot duidelijk te maken dat de veiligheid voor omwonenden gewaarborgd moet worden, zodat er bij calamiteiten op Chemelot geen doden onder omwonenden kunnen vallen.” Chemelot moet een license to operate verdienen door maatregelen te treffen waardoor de veiligheid voor omwonenden kan worden geoptimaliseerd en het vertrouwen van de omwonenden in Chemelot wordt hersteld.

» lees hier de uitwerking van het Burgermanifest

Cookieinstellingen