Parkeerpetitie Geleen loopt als een trein

Sinds januari veel lege plekken in Marktgarage Geleen
Foto: Winkelen in Geleen

Een paar dagen geleden startte een aantal winkeliers in het centrum van Geleen een petitie tegen het parkeerbeleid van het College van B&W van Sittard-Geleen.

De winkeliers zijn het absoluut niet eens met het afschaffen van de eerste twee uur gratis parkeren in de Marktgarage. Want dat kost klanten. De parkeergarage telt nu al tal van lege plekken en het aantal bezoekers aan het centrum van Geleen komt door deze beslissing verder onder druk te staan.

En niet alleen de ondernemers zijn boos, ook de inwoners van Geleen en bezoekers van het centrum zijn verontwaardigd over deze stap.

Het College van B&W heeft grote moeite gehad om tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te komen. Er wordt aan alle kanten bezuinigd, projecten worden getemporiseerd (vertraagd uitgevoerd) en er werd gezocht naar manieren om meer inkomsten voor de gemeentekas te genereren. Dat leidde tot onder meer hogere lokale belastingen én tot aanscherping van het parkeerbeleid. Door herinvoering van betaald parkeren in de Geleense Marktgarage verwacht de gemeente 140.000 euro extra inkomsten te kunnen ontvangen. De ondernemers betwisten dat: het wordt volgens sommigen van hen hooguit de helft van dat bedrag, want veel bezoekers van het centrum doen hun inkopen voortaan elders.

Reden dus om het gemeentebestuur middels een petitie duidelijk te maken dat deze beslissing op geen enkele waardering, noch op enig begrip kan rekenen. Online is de petitie in korte tijd al de 2500 ondertekenaars gepasseerd. Op petitie.nl is te lezen dat men 5000 online ondertekenaars denkt te zullen halen, maar dat zouden er best weleens meer kunnen worden. En niet alleen online kan de petitie worden getekend: bij diverse winkeliers in het centrum van Geleen liggen ook formulieren. De eerste serie van 2500 papieren formulieren is ook al zo goed als op.

Of het ertoe leidt dat het College van B&W terugkeert op haar schreden en de eerste twee uren gratis parkeren in de centrumgarage weer opnieuw invoert is uiteraard zeer de vraag. Men zal dan wijzen naar de Provincie Limburg, waarbij de gemeente onder curatele staat. ”Die vindt dat vast niet goed”, zo realiseert ook een Geleense ondernemer zich. Maar: niet geschoten is altijd mis.

Reacties

article
151824
Een paar dagen geleden startte een aantal winkeliers in het centrum van Geleen een petitie
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190112/parkeerpetitie-geleen-loopt-als-een-trein/
2019-01-12T18:15:44+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/01/10200707/parkeergarage-markt-geleen-0.jpg
parkeerbeleid, petitie.nl
Nieuws