700.000 ton mestverwerker Chemelot stap dichterbij

Foto: © Zitta Biogas

Door Guus Queisen | Door de toekenning van de Stimulering Duurzame Energie (SDE+) subsidie is de vestiging van een biogasinstallatie, met een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 700.000 ton drijfmest en goed voor de productie van 60 miljoen kubieke meter biogas, op het Chemelot terrein in Geleen een aanzienlijke stap dichterbij gekomen.

Maandag maakte ontwikkelaar Zitta®Biogas Chemelot BV bekend dat ze de SDE+ toekenning heeft ontvangen. Deze is nodig om het project financieel rond te kunnen zetten. De vergunningen zijn binnen. Vanaf eind dit jaar kunnen varkenshouders inschrijven.

Jaarlijks 700.000 ton Brabantse en Limburgse drijfmest (afkomstig van 175.000 vleesvarkens) bewerken tot 60 miljoen kubieke meter biogas. OCI Nitrogen neemt dit biogas af voor de productie van ammoniak en kunstmest in haar aanpalende fabrieken. De hierbij vrijkomende restwarmte levert OCI vervolgens terug aan de biogascomplex, alwaar in een wervelbeddroger de dikke fractie, met een drogestofgehalte (ds) van circa 30 procent wordt ingedroogd tot een ds van 90 procent om dit vervolgens tot korrels te pelletiseren.

Jaarlijkse zullen zo circa 85.000 ton organische mestkorrels worden geproduceerd en circa 2 miljoen kilo stikstof gevangen en worden opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest (ammoniumsulfaat). Daarmee worden alle nutriënten in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Via deze weg kan 4,5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof worden geëxporteerd naar landen met een fosfaattekort. Alle nutriënten uit de mest worden zo in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw.

De varkensmest wordt zo vers mogelijk verwerkt, waardoor de milieubelasting (door uitstoot van methaan en ammoniak) in de omgeving van boerenbedrijven) wordt geminimaliseerd. De biogasproductie wordt daardoor juist gemaximaliseerd. Het biogas wordt ingezet ter vervanging van aardgas voor de kunstmestproductie op Chemelot.

Vanwege de schaalgrootte en de integrale aanpak levert de realisatie van dit project een grote bijdrage aan de verdere verduurzaming van Limburg en Brabant. Zo lost dit project voor een aanzienlijk deel het mestoverschot op van de veehouderij in delen van deze twee provincies en zorgt gelijkertijd voor een verdere verduurzaming van de processen op Chemelot. De provincie Limburg heeft de noodzakelijke vergunningen reeds verleend. Verloopt nu alles volgens planning, dan kan deze installatie binnen twee jaar op het Chemelot bedrijvencomplex (voormalig DSM terrein) in de gemeente Sittard-Geleen in bedrijf worden genomen.

Eind 2018 heeft Zitta®Biogas Chemelot BV (opgericht door Re-N Technology BV) de SDE+ aangevraagd voor de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie op het industrieterrein Chemelot in Geleen. RVO heeft deze aanvraag wel positief beoordeeld en een SDE+ beschikking afgegeven. Naast andere financieringsbronnen is deze subsidie essentieel om dit project financieel rond te zetten. Nu de SDE+ toekenning binnen is gaat Zitta®Biogas Chemelot het project verder concretiseren. Vanaf eind dit jaar zullen veehouders naar verwachting zich kunnen inschrijven voor het leveren van mest. Van de varkenshouders wordt geen inleg gevraagd. Ze betalen alleen een nog nader te bepalen mestlevertarief. “Het tarief van de mestleveringen is nog niet bekend, maar zal aanzienlijk onder de actuele mesttarieven liggen. Het project zal interessant moeten zijn voor financiers en veehouders”, zegt John Horrevorts desgevraagd. De gecontracteerde mest wordt zo vers mogelijk direct bij de veehouders opgehaald. Dit om enerzijds de emissies te voorkomen en anderzijds de productie van biogas te maximaliseren. De mest zal vooral uit Limburg en Oost-Brabant afkomstig zijn, globaal uit een straal van 75 km.

Reacties

Cookieinstellingen