Vragen raadsfractie CDA over rookvrije generatie

Foto: CC0 via Pixabay

Op 30 januari 2019 bezocht vicepremier Hugo de Jonge onze regio in het kader van het initiatief Kansrijke Start Zuid-Limburg.

Hij prees de inspanningen van onze regio die erop zijn gericht om kinderen in hun eerste levensjaren een gezonde start te bieden.

Het programma maakt onderdeel uit van een brede aanpak om achterstanden op het gebied van de gezondheidszorg in Zuid-Limburg aan te pakken.

Ook kinderen in de gemeente Sittard-Geleen lopen grotere gezondheidsrisico’s dan hun leeftijdsgenoten elders in het land, zo meldt de GGD in haar jaarcijfers.

In het coalitieakkoord in wording Samen Duurzaam stelt de coalitie: “Onze inwoners hebben recht op een samenleving die veilig is, die gezondheid stimuleert, die een vangnet biedt voor mensen die hulp nodig hebben die voorzieningen heeft voor cultuur, sport en welzijn.”

Naar aanleiding daarvan wil de raadsfractie van het CDA van het College van B&W weten hoe men staat tegenover het ontmoedigen van roken in het bijzijn van (jonge) kinderen, het recht van kinderen op een rookvrije ruimte en of men bereid is om beleid te ontwikkelen zodat kinderen als een rookvrije generatie kunnen opgroeien.

Verder wil de fractie weten of het mogelijk is om plekken waar veel kinderen komen, zoals kinderboerderijen, speeltuinen, ingangen van schoolpleinen, ligweides bij gesubsidieerde zwembaden e.d. als rookvrije ruimte in te stellen. Ook dienen – gelet op de voorbeeldrol van de gemeente – de ingangen naar gemeentelijke gebouwen rookvrij te worden.

De CDA-raadsfractie vraagt het College om steun voor het initiatief om te komen tot een themasessie/raadsronde over dit onderwerp.

Reacties

Cookieinstellingen