Rode Kruis voert actie tegen kernwapens

Foto: CC0

Het Rode Kruis voert maandag wereldwijd actie tegen kernwapens. De organisatie wil dat onder meer Nederland het VN-kernwapenverbod ondertekent.

Dat werd in juli 2017 aangenomen door de Verenigde Naties met instemming van 122 landen. Nederland onthield zich toen als enige NAVO-land van stemming, de andere lidstaten stemden tegen. Het verdrag is inmiddels door zeventig landen geratificeerd.

Met een indringend filmpje wil het Rode Kruis het bewustzijn vergroten van de verschrikkelijke gevolgen die een aanval met kernwapens kan veroorzaken. In het filmpje staat de vraag centraal: als hier een kernbom zou vallen, zou je die ramp willen overleven of liever willen sterven?

Een kernwapenaanval heeft verstrekkende gevolgen, wil het Rode Kruis duidelijk maken. De hitte, schokgolven en straling kunnen veel slachtoffers maken, hulpverlening na afloop is zo goed als onmogelijk en de gevolgen voor de gezondheid van de overlevenden blijven nog generaties lang merkbaar.

Daarnaast wijst de hulporganisatie op de grote hoeveelheden roet die door zo’n aanval in de atmosfeer komen. Daardoor zou er minder zonlicht op aarde komen, wat tot dalende temperaturen, mislukte oogsten en honger kan leiden.

De kans op een aanval lijkt de laatste jaren groter geworden, onder meer doordat zowel de Verenigde Staten als Rusland zich hebben teruggetrokken uit het verdrag dat kernwapens voor middellange afstanden verbiedt.

Reacties