Belanghebbenden presenteren toekomstplan 400m ijsbaan Glanerbrook

V.l.n.r.: Hans Schoenmakers (VoltaSolar), deputé Ger Koopmans, Jan de Koning en Michel van Dijke.
Foto: SGN

Het voortbestaan van de 400-meter ijsbaan in Geleen na 2020 is allesbehalve zeker. Desondanks heeft een aantal belanghebbenden vandaag een toekomstplan gepresenteerd.

In december 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten dat de plaats voor een centrale zwemlocatie voor Sittard-Geleen, inclusief een ijshal, het terrein van Glanerbrook in Geleen is. Na een intensieve lobby is daar een plusvariant aan toegevoegd. Dat betekent dat er rondom de ijshockeybaan een 333-meter schaatsbaan wordt aangelegd. Deze plusvariant moet echter wel extern worden gefinancierd.

Schaatsen op de zon? Het kan: in Limburg!

Omdat de belanghebbenden bij de ijsbaan geruime tijd niets meer over de plannen hebben vernomen, doen zij zelf een aanzet voor een plan voor behoud van de 400 meter schaatsbaan. Deze aanzet is bedoeld om tot concrete acties te komen om gezamenlijk met partijen (gemeente, provincie, schaatsverenigingen, KNSB, private partijen) een gedetailleerd businessplan uit te werken. Het plan kan volgens de indieners ook bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Het plan haakt in op het maatschappelijk belang van sportbeleving en sportparticipatie (sporten is gezond, maar in Limburg sporten relatief gezien minder mensen actief dan gemiddeld in Nederland); op het belang van een aantrekkelijke leefomgeving (Limburg zoekt veel kenniswerkers en om ervoor te zorgen dat die zich ook in de regio vestigen is een goed voorzieningenaanbod van het grootste belang) en het plan dient verder de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en de provincie: het is volgens de indieners economisch haalbaar om aan de energiebehoefte van de ijsbaan te voldoen door het gebruik van zonne-energie.

Wat dat laatste betreft is een business-case uitgewerkt waarin de ijsbaan wordt overdekt en de overkapping en de andere daken van Glanerbrook worden voorzien van zonnepanelen. De investering – overkapping en zonnepanelen – kosten volgens die business case 2,4 miljoen euro en leveren over de technische levensduur van de pv-cellen (15 jaar) genomen 3 miljoen euro aan opbrengsten op.

Het plan werd vandaag in Maastricht door Jan de Koning, Michel van Dijke en Hans Schoenmakers (VoltaSolar) gepresenteerd aan deputé Ger Koopmans. Dat gebeurde namens:

  • Limburgse Schaatsvrienden, Jan de Koning, voorzitter
  • Volta Solar, Hans Schoenmakers, directeur
  • Buurtcomité Passie voor IJs- en Wielerpiste, Michel van Dijke, voorzitter
  • Watersley Sports en Talent Park, Joop Petit, directeur
  • Schaatsvereniging We-Skate#smarter, Ella Leurink, hoofdtrainer
  • Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB), Herman de Haan, directeur/bestuurder
  • KNSB Gewest Zuid, Carool van Kesteren, voorzitter

Reacties