In 2018 iets minder geweld door politie

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

In 2018 heeft de politie iets minder geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Moesten politiemensen in 2017 11.853 keer geweld toepassen, in 2018 was dat 10.929 keer.

Afgezet tegen tegen de grote aantallen “burgercontacten” die de politie heeft, blijft het gebruik van geweld incidenteel en komt het relatief weinig voor in het dagelijkse werk van een agent, zegt politiechef en portefeuillehouder Frank Paauw. De cijfers laten al enige jaren een dalende trend zien.

De politie zet geweld alleen in als het echt niet anders kan, aldus Paauw. De daling in de cijfers moet volgens hem worden gezien als een teken van vakmanschap. “Politiemensen gebruiken geweld zo beperkt mogelijk en werken bij voorkeur de-escalerend. Daar trainen we ook op.”

Een eenduidige, landelijke registratie van het gebruik van geweld door de politie is er nog niet. Zogenoemde geweldsaanwendingen worden per eenheid gerubriceerd. Vanaf 2020 is er een landelijke registratie.

Reacties