Vragen raadsfractie CDA over sluiting spoorbrug bij Sanderbout

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Afgelopen week kwam de plotselinge afsluiting in het nieuws van de spoorbrug op de Veestraat in Sanderbout, dichtbij het stadion van Fortuna Sittard.

Die afsluiting van de 60 jaar oude spoorbrug levert voor de omwonenden en omliggende bedrijven, scholen en sportverenigingen overlast op: het betekent voor veel mensen dat er een flink stuk moet worden omgereden.

In een eerste bericht werd gemeld dat de gemeente de spoorbrug had afgesloten omdat ProRail de bouwkundige en onderhoudstoestand van de brug wilde onderzoeken. Om te voorkomen dat er ondanks de afsluiting toch auto’s over de spoorbrug bleven rijden werd de toegang tot de brug afgezet met hekken en betonblokken.

Later in de week meldde De Limburger dat ProRail had laten weten geen bemoeienis te hebben gehad met de beslissing om de spoorbrug af te sluiten.

Peter Henssen, gemeenteraadslid voor het CDA, heeft naar aanleiding van de gang van zaken een aantal vragen gesteld aan het College van B&W.

Namens de CDA-fractie wil hij graag weten of en hoe de belanghebbenden in de omgeving over de sluiting zijn geïnformeerd, en als dat niet is gebeurd, waarom dat is nagelaten. Verder wordt gevraagd of er overleg is geweest tussen de gemeente en ProRail en wat daarin is afgesproken. En ten derde wil Henssen weten waarom de gemeente niet heeft gereageerd op het bericht van de plotselinge afsluiting en ProRail dat later eenzijdig wel heeft gedaan.

Volgens Henssen draagt de gang van zaken en de berichtgeving in de media niet bij aan een positieve beeldvorming over de gemeente bij de bewoners van Sanderbout. Daarom wil hij graag weten hoe de gemeente de beeldvorming wil herstellen en in de toekomst verbeteren.

Voorafgaand aan de plotselinge sluiting hebben buurtbewoners overigens meerdere malen bij de gemeente aangedrongen op extra handhaving om voertuigen te weren die zwaarder zijn dan het maximaal toegestane gewicht van twee ton. De spoorbrug bleek in de praktijk frequent te worden gebruikt door vrachtverkeer dat zwaarder is. Volgens een gemeentewoordvoerder is het voor de gemeente echter onmogelijk om continu het gewicht van auto’s die de spoorbrug passeren te controleren.

Reacties