Independer: Limburgers laten 44 miljoen euro liggen bij energiecontract

Foto: CC0 via Pixabay

Consumenten die na de contractperiode hun energiecontract laten doorlopen, komen automatisch in een relatief duur, variabel tarief.

De groep die nog nooit is gewisseld van energieleverancier laat hierdoor veel geld liggen. Dit jaar ruim een half miljard. Ook inwoners van de provincie Limburg laten veel geld liggen: 44 miljoen euro. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer.

Independer analyseerde de overstapcijfers, het gemiddelde energieverbruik en de verschillende energietarieven per provincie. Ook werden de variabele tarieven van de goedkoopste aanbieders afgezet tegen de tarieven van de drie marktleiders.

Besparingen lopen per provincie flink uiteen

Naast de landelijke besparingsmogelijkheden, die uitkomen op een raming van ruim een half miljard euro, keek Independer ook naar besparingsmogelijkheden op provinciaal niveau. Uit een analyse met de overstap-index van Independer blijkt dat de besparingsmogelijkheden per provincie flink verschillen. Zuid-Hollanders hebben de meeste mogelijkheden om te besparen: in totaal 165 miljoen euro. Dit terwijl alle huishoudens in Flevoland slechts uitkomen op ongeveer 12,5 miljoen euro. Inwoners van Limburg laten ook veel liggen; totaal 44 miljoen euro.

345 euro per huishouden in Limburg

Ook de potentiële besparingen per huishouden lopen uiteen op provinciaal niveau. Een huishouden in Drenthe kan in potentie 383 euro besparen, terwijl Flevolandse huishoudens naar een potentiële besparing van 254 euro kijken. Limburgse huishoudens kunnen in potentie bovengemiddeld veel besparen; 345 euro per huishouden.

Het verschilt kent twee oorzaken; enerzijds verschilt het energieverbruik per provincie, anderzijds verschilt het percentage overstappers per provincie.

Ruim kwart Nederlanders stapte nog nooit over

Volgens ACM-cijfers over 2018 is 26% van de Nederlanders sinds de privatisering van de energiemarkt nooit overgestapt van leverancier. “Die privatisering vond tussen 2001 en 2004 plaats. Van deze groep weet je dus zeker dat ze al jarenlang een variabel tarief betalen”, zegt Coen de Ruiter, directeur van Independer.

Ook is er een groep van 25% die ooit wel eens is overgestapt, maar langer dan drie jaar geleden. De Ruiter: “We weten dat verreweg het grootste deel van deze groep eveneens een duur variabel contract heeft. Als deze mensen ook zouden kiezen voor het goedkoopste beschikbare energiecontract, dan zou de totale potentiële besparing in Nederland oplopen tot 1 miljard euro.”

Alle provinciale en lokale verschillen in overstapgedrag, energieverbruik en potentiële besparingen zijn terug te vinden op de onderzoekspagina van Independer.

Reacties

Cookieinstellingen