Raadsfractie CDA stelt vragen over bandenrecyclingsbedrijf Black Bear

Foto: CC0 iKLICK via Pixabay

De raadsfractie van het CDA stelt schriftelijk een aantal vragen aan het College van B&W over de mogelijke vestiging van bandenrecyclingsbedrijf Black Baer op Chemelot.

Bandenrecycler Black Bear is momenteel gevestigd in Nederweert. Het bedrijf is op zoek is naar een nieuwe vestigingslocatie. Na een aantal incidenten heeft de lokale politiek van Nederweert aangegeven van deze zware industrie af te willen in de gemeente Nederweert. Onlangs werd bekend dat Chemelot een mogelijke nieuwe vestigingslocatie zou kunnen zijn.

Black Bear recycleert uit oude autobanden de grondstof carbon black voor nieuwe toepassingen. Bij dat proces worden de autobanden verbrand.

Op 21 juni 2018 presenteerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over de veiligheid op industriecomplex Chemelot. Daaruit blijkt dat de veiligheid op Chemelot terrein voor verbetering vatbaar is. Op 4 augustus was er opnieuw een incident op Chemelot dat tot nogal wat onrust en vragen heeft geleid.

Het productieproces van Black Bear is ook gevoelig voor incidenten. Zo ging begin 2019 een fabriekshal van 50×100 meter volledig verloren na een storing in een verbrandingsoven. Om die reden vraagt de CDA-fractie zich af of het wel zo’n goed idee is om Black Baer op Chemelot te vestigen, omdat volgens het CDA daarmee het risico toeneemt op een groter incident met een veel grotere impact voor de omliggende gemeenten dan tot nu toe aan de orde geweest is. Verder vreest de fractie dat de uitstoot van verbrandingsgassen niet zal bijdragen aan de luchtkwaliteit, die in de omgeving van Chemelot al zwaar onder druk staat.

De fractie wijst op een aantal risico’s die de eventuele komst van Black Baer naar Chemelot met zich mee brengt en wijst daarbij onder meer op de extra verkeersdruk door het af- en aanrijden van vrachtwagens met autobanden, de veiligheid op Chemelot, de milieurisico’s en andere overlast voor de omgeving en stelt daarom een aantal vragen aan het College van B&W.

De CDA-fractie wil van het College weten welke acties de gemeenten Stein en Sittard-Geleen sinds het uitkomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben genomen ten aanzien van de aanbevelingen in het rapport. Ook vraagt de fractie of het College op de hoogte is van het voornemen van Black Bear om zich op Chemelot te vestigen, of men daarover al een standpunt heeft ingenomen, of men de risico’s herkent die door de fractie worden aangevoerd en of men bereid is om maatregelen te nemen om die risico’s te beperken. Tenslotte wil men standpunt van het College horen ten aanzien van de duurzaamheid van deze activiteit.

Reacties