SPA: college moet weg vrijmaken voor aanstellen externe adviseurs

Foto: SGN/Gemeente Sittard-Geleen

Vandaag vindt een besloten overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de diverse raadsfracties en burgemeester Sjraar Cox.

Dat gebeurt op initiatief van de burgemeester. Onderwerp van gesprek is de huidige politieke crisis binnen het gemeentebestuur. Om die op te lossen stelt burgemeester Cox voor om een of twee externe adviseurs in te schakelen om uit de impasse te komen waarbij coalitie en oppositie niet bereid lijken over elkaars voorstellen te spreken.

In het door SPA op Facebook gedeelde antwoord op die uitnodiging laat fractieleider Jack Renet van SPA weten liever te zien dat de fracties reageren op het voorstel van de coalitie en op dat van de oppositie, om er volgens samen op eigen kracht uit te komen.

Maar mocht men toch vinden dat er externe adviseurs moeten worden ingeschakeld dat moet volgens Renet het zittende college daarvoor eerst formeel de weg vrijmaken. Daarom dient de door de oppositie aangevraagde extra raadsvergadering op 22 augustus door te gaan, zodat het college dan formeel zelf kan opstappen of door de raad kan worden weggestuurd. De raad kan dan formele stappen zetten om informateurs aan te stellen.

Ook kunnen dan op 22 augustus afspraken worden gemaakt over de behandeling van de Kadernota. Dat moet immers zijn gebeurd voordat de nieuwe begroting kan worden opgesteld.

Verder vindt Renet dat het interpellatiedebat naar aanleiding van uitlatingen van wethouder Meekels in een interview in De Limburger eveneens tijdens de vergadering van 22 augustus kan plaatsvinden. De wethouder is momenteel met vakantie. Desondanks vindt SPA dat de wethouder “als hoofdrolspeler in de gemeentelijke politiek zijn verantwoordelijkheid dient te nemen en op 22 augustus aanwezig behoort te zijn tijdens de raadsvergadering”.

Reacties

0