Nieuwe afdelingsvoorzitter voor CDA Sittard-Geleen

Dorine Schols en Stefan Ochse
Foto: CDA afdeling Sittard-Geleen

Een week geleden heeft Dorine Schols de voorzittershamer van de CDA-afdeling Sittard-Geleen overgedragen aan Stefan Ochse.

Schols was de afgelopen 4,5 jaar afdelingsvoorzitter. Ochse (31) werd gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Hij is in het dagelijks leven werkzaam als afdelingsmanager bij APG in Heerlen. Buiten werktijd is hij verder lid van de Stichting Oranjecomité Sittard en bestuurslid van de Ophovense voetbalclub OVCS. Daarnaast is hij betrokken bij het Apostolisch Genootschap.

Verder zijn Erik Meulmeester en Danny Graus toegetreden tot het bestuur van de afdeling.

Reacties