‘Rampjaar voor hei- en kommavlinder’

Foto: Katja Schäfer [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)]

Het is een rampjaar voor een aantal soorten vlinders. Volgens de Vlinderstichting hebben de heivlinder en kommavlinder zich door de extreme droogte vorig jaar te weinig voortgeplant.

Vooral in de heidegebieden in het binnenland zijn de waargenomen aantallen verontrustend laag. In grote populaties kunnen de soorten zich misschien nog wel herstellen, maar de kans is groot dat ze helemaal verdwijnen op plekken waar er al weinig waren, aldus de stichting.

De kommavlinders vliegen laat in het jaar, om te kunnen profiteren van de bloeiende heide waar ze veel nectar kunnen drinken. Die nectar is nodig om actief te kunnen zijn en zich voort te planten. Vorig jaar bloeide er echter maar heel weinig heide. Ook het schapengras blijkt zwaar te hebben geleden. Dat is een van de belangrijkste planten voor de heivlinder, kommavlinder en kleine heivlinder. De rupsen die er nog wel waren, hadden dit voorjaar daardoor weinig of niets te eten.

kommavlinder
Kommavlinder – foto: CC0 Pezibear via Pixabay

Reacties

Cookieinstellingen