Visie op muziek- en dansonderwijs Sittard-Geleen onder vuur

Jeugdleden harmonie Sint Joseph tijdens een concert op de Markt in Sittard
Foto: © Arjan Krijntjes fotografie Sittard

Het dossier Artamuse – oftewel de toekomst van het dans- en muziekonderwijs in Sittard-Geleen – is al jaren voer voor stevige politieke discussies.

Gedreven door geldtekort en de noodzaak tot forse bezuinigingen is cultuur ook hier een kind van de rekening. Maar het besluit van de gemeente om 1,2 miljoen euro aan subsidie voor dans- en muziekschool Artamuse te schrappen en de organisatie van het muziekonderwijs over te laten aan de lokale samenleving kan – zoals afgelopen week tijdens een raadsronde bleek – rekenen op forse bezwaren, onder meer vanuit het culturele verenigingsleven in de gemeente.

Diverse muziekkorpsen, waaronder de twee grootste harmonieorkesten uit de gemeente (Philharmonie en harmonie Sint Joseph), natuurlijk Artamuse en ook de Kunstenbond maakten als inspreker gebruik van de gelegenheid om hun bezwaren tegen de plannen – of liever gezegd het ontbreken daarvan – van het College van B&W te uiten.

Het CDA wees er bij monde van fractievoorzitter Andries Houtakkers op dat er een kans bestaat dat de gemeente een deel van de frictiekosten zal moeten betalen wanneer Artamuse ten gevolge van de subsidiestop personeel moet ontslaan.

Onder druk van de gemeenteraad stemde verantwoordelijk wethouder Jos Bessems (DNA) ermee in alsnog alternatieve plannen voor het muziekonderwijs in Sittard-Geleen te zullen uitwerken. Afgesproken werd dat in de raadsronde van 31 oktober een voorstel moet voorliggen waarin diverse scenario’s zijn uitgewerkt en waarin ook de input vanuit de belanghebbenden is meegenomen.

Reacties

Cookieinstellingen