Actiegroep doet aangifte tegen gemeente voor onthouden zorg aan karpers

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Actiegroep 1037 Against Animal Cruelty heeft op 28 september aangifte gedaan tegen de Gemeente Sittard-Geleen omdat de gemeente zorg zou onthouden aan de karpers in de kweekvijver van De Driepoel in Geleen.

De kweekvijver kampt al sinds vorig jaar met watertekort door lange periodes van droogte en een flink neerslagtekort. Daardoor is het waterpeil in de toch al ondiepe kweekvijver van de Driepoel zodanig gezakt dat de erin rondzwemmende karpers daar volgens de actiegroep zwaar onder te lijden hebben.

Volgens 1037 Against Animal Cruelty weigert de gemeente Sittard-Geleen per omgaande actie te ondernemen en laat men de vissen letterlijk stikken.

De gemeente heeft onlangs het waterpeil verhoogd door het oppompen van grondwater. Een door de gemeente ingehuurde ecoloog stelde vast dat de vissen zich in goede conditie bevinden. Volgens de gemeente wordt de waterkwaliteit dagelijks onderzocht en is die goed. De actiegroep stelt op haar beurt dat de gemeente die bewering niet met onderzoeksresultaten heeft kunnen staven.

Er is aangifte gedaan tegen de gemeente omdat deze volgens de actiegroep de Wet Dieren overtreedt (art. 1.3 lid 2, art 1.3 lid 3.e en art. 2.2 lid 8). De actiegroep beschuldigt de gemeente ervan de intrinsieke waarde van de dieren niet te erkennen en de dieren niet te vrijwaren van beperking van hun natuurlijke gedrag. De gemeente onthoudt de dieren de benodigde verzorging, terwijl de gemeente daartoe als houder van deze dieren verplicht is.

Het waterpeil in de vijver is sinds vorige week vrijdag overigens licht gestegen.

Sittard-Geleen.nieuws.nl
Foto d.d. 29 september2019
Driepoel
Waterpeil kweekvijver verhoogd door oppompen grondwater, foto d.d. 20 september
Waterpeil in kweekvijver voordat werd begonnen met het oppompen van grondwater – Foto: Gemeente Sittard-Geleen

Reacties