Fundraisingactie voor vervanging afgebrand speeltoestel ‘t Ruiberke

Opruimwerkzaamheden door gemeentewerkers bij 't Ruiberke
Foto: Fb 't Ruiberke

’t Ruiberke, een kleine speeltuin in Obbicht, zag afgelopen weekend het bij kinderen meest favoriete speeltoestel in vlammen opgaan.

De drie veroorzakers van de brand hebben zich een dag later met hun ouders gemeld bij de politie. Dat is een stap die bij iedereen respect oproept.

Onze kinderen verdienen het om lekker buiten te kunnen spelen!

De speeltuin verwacht dat een eventuele uitkering van de verzekering niet meer zal zijn dan de dagwaarde van het klimtoestel. ’t Ruiberke vierde in mei van dit jaar zijn tienjarig bestaan.

De speeltuin wil zo snel mogelijk een nieuw klimtoestel kunnen plaatsen. Om dat te helpen bekostigen is door een aantal inwoners van Obbicht een inzamelingsgactie op touw gezet, waarmee men 25.000 euro bijeen wil brengen. Ook als u niet in Obbicht woont wordt een bijdrage zeer gewaardeerd!

Bake and more uit het naburige Grevenbicht heeft een cupcake-actie op touw gezet om ’t Ruiberke te steunen.

Speeltuin open met herfstvakantie

Dankzij de medewerking van de gemeente is de speeltuin de rest van de herfstvakantie gewoon open. De resten van het afgebrande speeltoestel zijn opgeruimd.

Reacties