Ook woningsector roept om stikstofdrempel

Foto: Smiley.toerist [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

De roep om een tijdelijke maatregel in de stikstofkwestie om daarmee de woningbouw uit het slop te trekken, klinkt nu ook vanuit de woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers en huurders.

De partijen in de woningsector stuurden daarover een brandbrief naar de Tweede Kamer. Zij volgen daarmee het voorbeeld van ondernemersorganisaties, andere brancheverenigingen en vakbonden.

Ook nu stellen de briefschrijvers dat de vergunningverlening bij gemeenten en provincies nagenoeg stilligt. Door de stikstofcrisis zijn massaontslagen in de bouw aanstaande en raakt de woningmarkt geheel ontwricht. Daardoor hebben ook woningzoekenden geen enkel zicht meer op een geschikt huis, zo valt te lezen.

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State van 29 mei is voor ieder project een natuurvergunning nodig bij de minste of geringste extra uitstoot bij omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Gemeenten en provincies durven volgens de briefschrijvers daardoor nauwelijks nog vergunningen te verlenen.

Om snelheid te maken doen de woningbouworganisaties zelf een voorstel voor een tijdelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. “Het kabinet zou via een ministeriële regeling moeten bepalen dat woningbouwprojecten met een stikstofdepositie onder die drempelwaarde gewoon door kunnen gaan zonder natuurvergunningplicht en zonder uitgebreide en kostbare stikstofberekeningen”, zo klinkt het.

Langer uitstel noemen de briefschrijvers onverantwoord. Onder meer VNO-NCW, MKB-Nederland, Bouwend Nederland en vakbonden FNV en CNV kwamen eerder deze week met een soortgelijk verzoek aan de politiek.

De woningsector zal donderdag een advies over de kwestie aan staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) overhandigen. Dit advies wordt samen met een voorstel voor aanpassingen van de stikstofnormen voor de bouw van woningen aangeboden.

Reacties