Bezwaar BoXXer tegen vestiging EP Tummers op Gardenz

Gardenz Geleen
Gardenz Geleen
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De in het centrum van Geleen gevestigde elektronicazaak BoXXer heeft bezwaar aangetekend tegen de komst van EP Tummers op Gardenz.

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend aan EP Tummers voor de vestiging van een winkel op de Gardenz Tuinboulevard in Geleen.

BoXXer motiveert in een bezwaarschrift waarom dit geen goede ontwikkeling is. De praktijk leert dat vestiging van een nieuwe zaak de spoeling voor al gevestigde vergelijkbare winkels dunner maakt. De vraag naar elektronicaproducten wordt er niet groter door. Vestiging van een nieuwe winkel op Gardenz – waar de vierkante meterprijs voor een huurder lager is dan in het stadscentrum en waar bezoekers gratis kunnen parkeren – zal ten koste gaan van vergelijkbare, maar minder makkelijk te bereiken winkels in de centra, met uiteindelijk meer leegstand in die centra tot gevolg. Het bestemmingsplan zou daar rekening mee moeten houden, maar wordt door toepassing van ‘maatwerk’ steevast met kleine beetjes opgerekt.

Verder voert BoXXer aan dat de door Bureau Stedelijke Planning aan gemeenteraad en College van B&W aangeleverde gegevens onjuist zijn. Volgens BoXXer wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de nieuwe winkel van EP Tummers voor een belangrijk deel zou zijn ingericht voor de internetconsument, die er artikelen kan uitproberen. Volgens BoXXer halen winkels als EP Tummers nog geen 10 procent van hun omzet via internet. Verder komt van die 10 procent nog geen derde deel zelf in een fysieke winkel en bestelt het gros via een prijsvergelijkingssite of via Google. De bestelde artikelen worden dan direct vanuit een centraal magazijn geleverd.

BoXXer geeft te kennen dat, wanneer de gemeente toch vergunning verleent aan EP Tummers om een winkel (vloeroppervlakte 1440 vierkante meter, waarvan maximaal 20 procent voor de verkoop van klein elektronica – nog altijd ruim 250 vierkante meter), het huurcontract voor de winkel in het centrum van Geleen op te zullen zeggen. Men zal zich dan graag melden bij de projectontwikkelaar voor winkelruimte naast EP Tummers.

Als uitsmijter wijst BoXXer in zijn brief op het belang van een goede ontwikkeling van de stadscentra: “Tot slot willen wij nogmaals benadrukken dat het welbevinden en ruimtelijk aanzien van de gemeente een vele malen groter belang heeft bij ontwikkeling van de stadscentra. Ook EP Tummers kan daaraan bijdragen. Wij heten hen graag van harte welkom in het centrum van Geleen of Sittard.”

Reacties

Cookieinstellingen