Gemeente moet planschade betalen aan Geleens garagebedrijf

Foto: SGN

De gemeente Sittard-Geleen moet een Geleens garagebedrijf ruim zes ton planschade betalen omdat in 2015 de vestiging van een supermarkt in het garagepand is tegengehouden.

De Raad van State heeft vandaag een uitspraak van de Rechtbank Limburg hierover bevestigd.

De zaak draait om het plan van de garagehouder uit 2011 om in zijn pand in de Zaanstraat in de wijk Maastrichterbaan te verkopen aan een ontwikkelaar, die er vervolgens een discountsupermarkt wilde huisvesten. Het gemeentebestuur vond dat geen goed idee omdat de komst van een extra supermarkt op een klein bedrijventerrein niet paste binnen het beleid om nieuwe winkels te vestigen in de bestaande winkelcentra. Daarom werd op basis van het geldende bestemmingsplan de vestiging van deze discounter aan de Zaanstraat geweigerd.

De gemeente won de daaropvolgende rechtszaak over de aangevraagde vergunning. Ondertussen is het bestemmingsplan voor de Zaanstraat gewijzigd waardoor een vestiging van een supermarkt daar niet meer mogelijk is. Hoewel de inhoudelijke rechtszaken tegen deze bestemmingsplanwijziging ook in het voordeel van de gemeente uitvielen, vinden zowel rechtbank als Raad van State dat de garagehouder wel recht heeft op een planschadevergoeding van zes ton omdat zijn pand door de bestemmingsplanwijziging minder mogelijkheden heeft gekregen en dus minder waard is.

Het college van B&W van Sittard-Geleen betreurt het dat de gemeente uiteindelijk veel geld moet betalen voor de planschade. Anderzijds staat het gemeentebestuur nog altijd achter het beleid dat winkels in Geleen zich bij voorkeur moeten vestigen in het centrum of de wijkwinkelcentra en niet op bedrijventerreinen. “Versnippering van het winkelaanbod draagt niet bij aan het versterken van de centrumfunctie in Geleen,” zegt wethouder Kim Schmitz (ruimtelijke ordening).

Reacties